bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
XLIX sesja Rady Miasta Marki 30 sierpnia 2017 roku o godzinie 16.00

Zaproszenie na Sesję - plik PDF

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XLIX sesję Rady Miasta Marki na dzień 30 sierpnia 2017 roku o godzinie 16.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miasta Marki z dnia 9 czerwca 2017 roku.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
(druk nr 455)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2028. (druk nr 456)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok. (druk nr 457)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Marki. (druk nr 454)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.(druk nr 444)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne. (druk nr 445)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne. (druk nr 453)
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja odbędzie się w Sali obrad Urzędu Miasta Marki. Materiały dotyczące projektów uchwał udostępnione są do wglądu w Biurze Rady.

Protokół z głosowania - PDF

protokół Nr 49 z XLIX sesji Rady Miasta Marki do pobrania - plik PDF
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Broma
Data modyfikacji: 2017/10/18 17:58:32
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak