bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Referendum 2015

Protokoły głosowań w obwodach do głosowania z terenu miasta Marki:
OKW 1
OKW 2
OKW 3
OKW 4
OKW 5
OKW 6
OKW 7
OKW 8
OKW 9
OKW 10
OKW 11
OKW 12
OKW 13
OKW 14

Uchwała nr XIV/96/2015 Rady Miasta Marki z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/307/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie podziału miasta Marki na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała - plik PDF

Zarządzenie nr 0050.106.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych ds. referendum.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Komunikat Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
plik do pobrania -  plik PDF

Wzór zgłoszenia kandydatów na Członków Komisji Obwodowej
plik do pobrania -  plik PDF
Pliki do pobrania - plik DOC

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym.
Zgoda do pobrania - plik PDF

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym.
Wniosek do pobrania - plik PDF

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzeniem na dzień 6 września 2015 r.
Pliki do pobrania - plik PDF
Pliki do pobrania - plik DOC

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie Granic Obwodów Głosowania.
Obwieszczenie do pobrania - plik PDF

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym.
więcej informacji

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji do spraw referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą w referendum ogólnokrajowym.
więcej informacji

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji.
Rozporządzenie do pobrania - plik PDF

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji.
Rozporządzenie do pobrania - plik PDF

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji. Rozporządzenie do pobrania - plik PDF

Wzór wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.
Wniosek do pobrania - plik PDF

Wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców.
Wniosek do pobrania - plik PDF

Wzór wniosku o dopisanie do spisu wyborców (dla wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów).
Wniosek do pobrania - plik PDF

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2015 roku o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum.
Postanowienie do pobrania - plik PDF

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Pisarska
Data modyfikacji: 2015/09/08 14:27:14
Redaktor: Miroslaw Grykalowski

realizacja informatyczna: logo ornak