bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Uchwały Rady Miasta - 1997 rok

Uchwała Nr XLIV /213/97 Rady Miejskiej w Markach z dnia 28 października 1997 r. w sprawie budowy i eksploatacji sieci wodociągowej w mieście Marki
 więcej >


Uchwała Nr XLIII/202/97 Rady Miejskiej w Markach z dnia 16 września 1997 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Marki, stanowiącej działki ewidencyjne nr 20/14, 20/15, 20/16, 20/17, 20/18, 20/19, 20/22, 20/23, 20/24, 20/25 i 20/26 w obrębie geodezyjnym 3-06.
 więcej >


Uchwała Nr XLI/189/97 Rady Miejskiej w Markach z dnia 1 lipca 1997r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach
 więcej >


Uchwała NR XXXIX/174/97 Rady Miasta Marki z dnia 22 kwietnia 1997 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Miasta Marki - obejmuje część miasta Marki ograniczoną od północy: rzeką Długą, aleją Piłsudskiego, ul. Szpitalną (południowa linia rozgraniczająca) oraz granicą, miasta Marki z miastem Ząbki oraz m. st. Warszawą.
 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2006/08/04 09:54:22
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak