bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Uchwały Rady Miasta Marki - 2001 rok

UCHWAŁA Nr XXX/215/2001 RADY MIASTA MARKI z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ustalonej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz ustalenia oprocentowania niespłaconej części opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w przypadku rozłożenia jej na raty.
 więcej >


UCHWAŁA Nr XXXI/213/2001 RADY MIASTA MARKI z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 2 w Markach przy ul. Wczasowej 5.
 więcej >


UCHWAŁA Nr XXX/211/2001 RADY MIEJSKIEJ W MARKACH z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.
 więcej >


Uchwała Nr XXIX/207/2001 Rady Miejskiej w Markach z dnia 31 października 2001 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVW119/2000 Rady Miejskiej w Markach z dnia 31 maja 2000 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki
 więcej >


UCHWAŁA Nr XXVII/195/2001 RADY MIEJSKIEJ W MARKACH z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Marki liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
 więcej >


Uchwała Nr XXVII/185/2001 Rady Miejskiej w Markach z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Marki.
 więcej >


Uchwała Nr XXVII/184/2001 Rady Miejskiej w Markach z dnia 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/119/2000 Rady Miejskiej w Markach z dnia 31 maja 2000 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki
 więcej >


Uchwała Nr XXV/172/2001 Rady Miejskiej w Markach z dnia 6 czerwca 2001 roku w sprawie nadania Statutu Mareckiemu Ośrodkowi Kultury
 więcej >


UCHWAŁA Nr XXIV/167/2001 RADY MIEJSKIEJ W MARKACH z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 5 w Markach ul. Wczasowa 5
 więcej >


UCHWAŁA Nr XXIV/166/2001 RADY MIEJSKIEJ W MARKACH z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie określenie obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Markach ul. Duża 3.
 więcej >


UCHWAŁA Nr XXIV/165/2001 RADY MIEJSKIEJ W MARKACH z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie określenie obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Markach ul. Pomnikowa 21.
 więcej >


UCHWAŁA Nr XXIV/164/2001 RADY MIEJSKIEJ W MARKACH z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie określenie obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Markach ul. Szkolna 9.
 więcej >


UCHWAŁA Nr XXIV/163/2001 RADY MIEJSKIEJ W MARKACH z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie określenie obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Markach ul. Okólna 14.
 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2006/08/03 10:43:39
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak