bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Uchwały Rady Miasta Marki - 2002 rok

Uchwała nr III/ 13 /2002 Rady Miasta Marki z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Marki na 2002r.
 więcej >


Uchwała Nr III/12/2002 Rady Miasta Marki z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzoru formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz o zmianie innych uchwał.
 więcej >


Uchwała nr III / 11 / 2002 Rady Miasta Marki z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Gminy Miasto Marki.
 więcej >


Uchwała nr II / 10 / 2002 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2003.
 więcej >


Uchwała nr II / 9 / 2002 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej na rok 2003.
 więcej >


Uchwała nr II / 8 / 2002 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku na 2003 rok.
 więcej >


Uchwała nr II / 7 / 2002 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2003.
 więcej >


Uchwała Nr II/6/2002 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska
 więcej >


Uchwała Nr II/ 5/2002 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
 więcej >


Uchwała Nr II/4/2002 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie powołania Komisji Budżetowo – Gospodarczej
 więcej >


Uchwała nr II/3/2002 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
 więcej >


Uchwała Nr I/2/ 2002 Rady Miasta Marki z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Marki
 więcej >


Uchwała Nr I/1/ 2002 Rady Miasta Marki z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Marki.
 więcej >


UCHWAŁA Nr XXXIX/429/2002 RADY MIASTA MARKI z dnia 9 października 2002 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków".
 więcej >


UCHWAŁA Nr XXXVIII/428/2002 RADY MIASTA MARKI z dnia 18 września 2002 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ulicy noszącej imię Kostki Napierskiego.
 więcej >


Uchwała Nr XXXVII/416/2002 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki IV".
 więcej >


Uchwała Nr XXXVII/415/2002 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2002 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Marki do roku 2015
 więcej >


Uchwała Nr XXXVI/410/2002 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
 więcej >


Uchwała Nr XXXVI/407/2002 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki III"
 więcej >


Uchwała Nr XXXV/404/2002 Rady Miasta Marki z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki II".
 więcej >


UCHWAŁA Nr XXXV/402/2002 RADY MIASTA MARKI z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości komunalnej przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 więcej >


UCHWAŁA Nr XXXV/400/2002 RADY MIASTA MARKI z dnia 24 kwietnia 2002 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.
 więcej >


UCHWAŁA Nr XXXV/399/2002 RADY MIASTA MARKI z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 więcej >


Uchwała Nr XXXIV/395/2002 Rady Miasta Marki z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki I".
 więcej >


UCHWAŁA Nr XXXII/225/2002 RADY MIASTA MARKI z dnia 6 lutego 2002 r. o zmianie uchwały nr XI/73/99 Rady Miejskiej w Markach z dnia 15 września 1999r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych w Markach w Zespół Szkół Nr 1 w Markach.
 więcej >


UCHWAŁA Nr XXXII/224/2002 RADY MIASTA MARKI z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Markach.
 więcej >


UCHWAŁA Nr XXXII/223/2002 RADY MIASTA MARKI z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie likwidacji Liceum Zawodowego w Markach.
 więcej >


Uchwała nr XXXII/222/2002 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2002 roku w sprawie utworzenia Liceum Profilowanego w Markach
 więcej >


Uchwała nr XXXII/221/2002 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2002 roku w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Markach
 więcej >


UCHWAŁA Nr XXXII/218/2002 RADY MIASTA MARKI z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne.
 więcej >


UCHWAŁA Nr XXXII/217/2002 RADY MIASTA MARKI z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej w zakresie dożywiania uczniów.
 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2003/05/13 20:50:44
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak