bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Wybory uzupełniające 2017

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 13 lutego 2017 roku o wyniku wyborów uzupełniających do Rady Miasta Marki przeprowadzonych w dniu 12 lutego 2017 r.
Obwieszczenie do pobrania - plik PDF


Protokół z Wyborów Uzupełniających do Rady Miasta Marki sporządzony w dniu 12-02-2017 roku przez Miejską Komisje Wyborczą w Markach.
Protokół do pobrania - plik PDF


Protokół Wyników Głosowania w Obwodzie nr 2 na Radnego Miasta Marki.
Wybory odbyły się 12-02-2017 roku.
Protokół do pobrania - plik PDF


Uchwała nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Markach z dnia 17 stycznia 2017 roku .
Uchwała do pobrania - plik PDF


Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 10 stycznia 2017 roku o wylosowanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miast Marki, zarządzonych na dzień 12 lutego 2017 roku.
Obwieszczenie do pobrania - plik PDF


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 10 stycznia 2017 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miast Marki, zarządzonych na dzień 12 lutego 2017 roku.
Obwieszczenie do pobrania - plik PDF


Uchwała nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Markach z dnia 10 stycznia 2017 roku.
Uchwała do pobrania - plik PDF


Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Marki.
Zgłoszenie do pobrania - plik PDF

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast.
Wniosek do pobrania - plik PDF

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast .
Zgoda do pobrania - plik PDF


Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach.
Zgłoszenie do pobrania - plik PDF


Komunikat nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Markach z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie terminu i trybu losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Marki zarządzonych na dzień 12 lutego 2017.
Komunikat do pobrania - plik PDF


Informacja o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym w głosowaniu w wyborach w toku kadencji.
Informacja do pobrania - plik PDF


Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Markach .
Harmonogram do pobrania - plik PDF


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Markach.
Postanowienie do pobrania - plik PDF


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie granic okręgu nr 4 Miasta Marki.
Obwieszczenie do pobrania - plik PDF


Komunikat Burmistrz Miasta Marki z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. .
Komunikat do pobrania - plik PDF


Zarządzenie Nr 568 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Markach w związku z wyborami uzupełniającymi zarządzonymi na dzień 12 lutego 2017 roku.
Informacja do pobrania - plik PDF


Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta Marki w okręgu nr 4 zarządzonymi na dzień 12 lutego 2017 roku.
Informacja do pobrania - plik PDF


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Michał Kołbuk
Data modyfikacji: 2017/02/15 14:46:15
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak