bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Strategie rozwoju, programy i plany

Strategia Rozwoju Miasta na lata 2016-2021
 więcej >


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy Miasta Marki stanowiący element ZIT
 więcej >


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Marki w 2016 roku.
 więcej >


Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Marki
 więcej >


Strategia rozwoju miasta Marki
 więcej >


Wieloletni Program Inwestycyjny dla Miasta Marki
 więcej >


Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Marki
 więcej >


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki
 więcej >


Plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki
 więcej >


Program Rewitalizacji Miasta Marki
 więcej >


Strategia i programy rozwiązywania problemów społecznych Miasta Marki
 więcej >


Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Miasta Marki
 więcej >


Plan gospodarki odpadami dla miasta Marki
 więcej >


Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Miasta Marki
 więcej >


Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Marki
 więcej >


Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego
 więcej >


Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Marki
 więcej >


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie miasta Marki.
 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2016/09/09 15:08:46
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak