bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
studium uwarunkowań i kierunków ...


Uchwała Nr XXXI/226/2012 Rady Miasta Marki z dnia 24 października 2012 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Marki.
Uchwała - plik PDF
Załącznik nr 1 (180 MB) - plik ZIP
Załącznik nr 2 (3,23 MB) - plik PDF
Załącznik nr 3 (1,35 MB) - plik PDF
Załącznik nr 4 (2,39 MB) - plik PDF

Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Miasta Marki uchwały Nr XXXI/226/2012 dnia 24 października 2012 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki. - plik PDF
Podsumowanie prac planistycznych z uzasadnieniem - plik PDF
Prognoza oddziaływania na środowisko do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Marki - plik PDF


Studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania przestrzennego miasta Marki. Wersja na wyłożenie  - maj 2012 r. plik ZIP 205MB

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Marki o ponownym wyłożeniu w dniach od 22 sierpnia 2011 roku do 20 września 2011 roku do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium odbędzie się w dniu 13 września 2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w Sali Obrad ( I piętro, budynek A, pok. nr 40 ) od godz. 14.00.
Ogłoszenie - plik PDF

Studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania przestrzennego miasta Marki. Wersja na wyłożenie  - sierpień 2011 r. plik ZIP

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 21 czerwca 2010 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki.
Ogłoszenie - plik PDF
Projekt Studium - Plik ZIP 39MB

W związku z postępem prac nad opracowaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki, Burmistrz przedstawia projekt Studium w wersji przedstawionej przez wykonawcę w styczniu 2006 r.

Jednocześnie informuję, że jest to wersja robocza Studium, a ewentualne uwagi do założeń projektu będą mogły być wnoszone przez zainteresowane osoby po wyłożeniu projektu do wglądu publicznego oraz w trakcie zorganizowanej przez Urząd Miasta dyskusji publicznej.

Informacja o terminach wyłożenia Studium i dyskusji publicznej zostanie podana do publicznej wiadomości, również poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Miasta Marki.
Justyna Szkutnik
Plik mapy do pobrania - JPG.ZIP 5.5 MB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki o przystąpieniu do sporządzania projektu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Miasta Marki.
Obwieszczenie - Plik PDF

Uchwała Nr  XIV/107/2004 Rady Miasta Marki z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały  Nr VII/34/2003 Rady Miasta Marki z dnia 11 czerwca 2003 roku w sprawie przystąpienia do  sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki.
 więcej >


Uchwała Nr VII/34/2003 Rady Miasta Marki z dnia 11 czerwca 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki.
 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2012/11/15 13:55:58
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak