bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
plany zagospodarowania przestrzennego

fo_mpzp_2006.jpg
Obszary dla których nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oznaczone są białym kolorem. Plik mapy do pobrania - 347 KB - PDF
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
  1. Bogumiła Kozakiewicz - przewodnicząca - członek Izby Urbanistów,
  2. Sławomir Waś - wiceprzewodniczący -Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
  3. Ludmiła Cholińska - członek -członek Izby Urbanistów,
  4. Mirosław Lech - członek -członek Izby Architektów,
  5. Robert Danielak - członek –architekt,
  6. Ewa Wielgolaska - członek -Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.

Zarządzenie Nr 0152/60/2009 Burmistrza Miasta Marki z dnia 10 września 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
Zarządzenie do pobrania - Plik PDF


Zarządzenie Nr 0152/14/2007 Burmistrza Miasta Marki z dnia 8 maja 2007 roku o zmianie zarządzenia Nr 0152/4/2004 z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
zarządzenie

Zarządzenie Nr 0152/4/2004 Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. zarządzenie

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Marki
1. Henryk Wójcik - Przewodniczący,
2. Kazimierz Mańk,
3. Mirosław Budzikowski,
4. Witold Protasik,
5. Danuta Woźniak,
6. Mirosław Lech,
7. Agnieszka Lipka,
8. Tadeusz Gocłowski.
/
Zarządzenie Nr 0092/2/99 Burmistrza Miasta Marki z dnia 26 marca 1999 roku w sprawie powołania Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Marki.
zmiany:
Zarządzenie Nr 0092/9/99 Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 lipca 1999 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0092/2/99 z dnia 26 marca 1999 r.
Zarządzenie NR 0152/11/2000 Burmistrza Miasta Marki z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0092/2/99 z dnia 26 marca 1999r/


Uchwała Nr XLVII/372/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 74/28, 74/29 z obrębu 4-03 położonych w Markach przy ulicy Wspólnej.
plik PDF

Uchwała nr LV/431/2014 Rady Miasta Marki z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wczasowej wraz z posumowaniem i uzasadnieniem.
plik PDF

Uchwała nr LVI/440/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Marki obejmującego obszar Centrum Handlowego M1 położonego w Markach.
plik PDF


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki „Plan Zachód”
 więcej >


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Marki „Marki VIII”
 więcej >


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Miasta Marki w obrębie ulic: Al. Marszałka J. Piłsudskiego, ul. Leonida Teligi, ul. Żeglarska, ul. Stawowa, ul. Sowińskiego, ul. Gen. Zajączka, Al. Marszałka J. Piłsudskiego (Stawowa)
 więcej >


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Marki ,,Osiedle Leśna”
 więcej >


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Marki w obszarze ulic: Kraszewskiego, Spacerowa, Krasińskiego, Grunwaldzka. (Kosiany)
 więcej >


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki VII”
 więcej >


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki VI”
 więcej >


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki IV"
 więcej >


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki III"
 więcej >


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki II".
 więcej >


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki I".
 więcej >


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Marki w granicach: - północna linia rozgraniczająca ul. Generała J. Zajączka, - wschodnia linia rozgraniczająca ul. Sportowej, - południowa linia rozgraniczająca ul. Leopolda Lisa Kuli, - wschodnia linia rozgraniczająca Al. Marszałka J. Piłsudskiego.(Centrum)
 więcej >


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Marki w granicach: wewnętrznych linii rozgraniczających Al.Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Zielonej, granicy okręgu geodezyjnego nr 1-06, wzdłuż rowu, po granicy działek 59 i 60 w obr. 1-05, ul. Granicznej do Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego.(Zielona)
 więcej >


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - "Osiedle Mickiewicza".
 więcej >


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Marki stanowiącą działkę nr ew. 20/27 w obrębie geodezyjnym 3-06.
 więcej >


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Marki ograniczony ulicami: Kasztanowa - Norwida - Balladyny - Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Kasztanowa w obrębie geodezyjnym 1-17.(Kasztanowa)
 więcej >


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki - obejmuje część miasta Marki ograniczoną od północy: rzeką Długą, aleją Piłsudskiego, ul. Szpitalną (południowa linia rozgraniczająca) oraz granicą, miasta Marki z miastem Ząbki oraz m. st. Warszawą. (Marki Południowe)
 więcej >


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Marki "SAM-81"
 więcej >


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Marki "Lisi Jar"
 więcej >


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki IV"
 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2014/06/27 09:22:34
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak