bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Rozwiązywanie Problemów Społecznych

Uchwała nr XXXI/224/2016 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Marki na lata 2016-2020 .
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr XXIX/220/2016 Rady Miasta Marki z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Marki na lata 2016-2021.
Uchwała - plik PDF

Uchwała Nr XVIII/129/2011 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Marki na rok 2012.
plik PDF

Uchwała Nr XVII/116/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Marki na lata 2011 - 2015.
plik PDF

Uchwała Nr XVII/115/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
plik PDF

Uchwała Nr XVII/114/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Marki na lata 2011-2015.
plik PDF

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych.
Burmistrz miasta Marki informuje, że zostały rozpoczęte prace nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  Miasta Marki na rok 2012”. Konsultacje odbywać się będą od 18 do 24 listopada 2011 roku.
Dokumenty - plik ZIP

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych.
Burmistrz miasta Marki serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie gminy do wnoszenia uwag i propozycji do projektu ,,Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Marki na lata 2011 – 2015”. plik ZIP
Sprawozdanie z konsultacji - plik PDF

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu "Program współpracy miasta Marki w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
plik PDF

Uchwała Nr XXXV/356/2009 Rady Miasta Marki z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Marki w 2010 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
plik PDF

Uchwała Nr XXXV/355/2009 Rady Miasta Marki z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.
plik PDF


Uchwała nr XV/124/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie programu współpracy Miasta Marki z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008.
 więcej >


Uchwała Nr XV/123/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008
 więcej >


Uchwała Nr XXXV/255/2005 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
 więcej >


Uchwała Nr XXXV/254/2005 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006
 więcej >


Uchwała nr XXXV/253/2005 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie programu współpracy Miasta Marki z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006.
 więcej >


Uchwała Nr XXXIII 237/2005 Rady Miasta Marki z dnia 14 września 2005r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Marki na lata 2005 - 2010
 więcej >


Uchwała Nr XXVI/197/2005 Rady Miasta Marki z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
 więcej >


Uchwała Nr XXVI/192/2005 Rady Miasta Marki z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Marki
 więcej >


Uchwała Nr XXV/187/2005 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach będących w zakresie zadań własnych gminy.
 więcej >


Uchwała nr XXIV/182/2005 Rady Miasta Marki z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie Ramowego programu współpracy Miasta Marki z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005.
 więcej >


Uchwała Nr XII/89/2004 Rady Miasta Marki z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004
 więcej >


Uchwała Nr IV/19/2003 Rady Miasta Marki z dnia 19 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003
 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2016/10/13 15:12:36
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak