bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Program Ochrony Środowiska

Uchwała Nr LVII/481/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia ,,Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasto Marki na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025'' .
Uchwała do pobrania plik PDF

Dokument uzupełniający do Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Marki na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Marki na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025.
Dokumenty do pobrania plik PDFRaport z wykonania programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Marki na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 za okres 01.01.2016r - 31.12.2017 r.
Raport do pobrania plik PDF


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 listopada 2017 o przystąpieniu do konsultacji społecznych do projektu ,, Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Marki na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025''.
Obwieszczenie do pobrania plik PDF

Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Marki na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025.
Projekt do pobrania plik PDF

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Marki na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025.
Program do pobrania plik PDF
Raport z wykonania programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Marki na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 za okres 01.01.2014r - 31.12.2015 r.
Raport do pobrania plik PDF


Uchwała nr LIII/415/2014 Rady Miasta Marki z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu ochrony srodowiska dla gminy miasta Marki na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021.
plik PDF

Uzasadnienie do przyjętego Programu ochrony środowiska dla gminy miasta Marki na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021.
Uzasadnienie - Plik PDF

WOŚ.062.1.2013
Burmistrz Miasta Marki podaje do publicznej wiadomości informację, iż przystąpiono do opracowywania projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy miasta Marki na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021.
Zawiadomienie - Plik PDF

W związku z opracowywaniem aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy miasta Marki na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 Burmistrz Miasta Marki informuje, że po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie odstępuje od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ realizacja postanowień tego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.
Zawiadomienie - Plik PDF

Uchwała Nr XXXIII/330/2009 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2009 roku w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla miasta Marki na lata 2009 - 2012 z perspektywa na lata 2013 - 2016"
plik PDF


Zawiadomienie Burmistrza o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z opracowywaniem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Marki na lata 2009- 2012 z perspektywą na lata 2013-2016.
 więcej >


Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Marki na lata 2009- 2012 z perspektywą na lata 2013-2016.
 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2018/02/12 12:52:19
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak