bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Jak załatwić sprawę - lista spraw

Uwaga:
Wszystkie druki zamieszczono w formacie PDF (Portable Document Format).
Część druków zamieszczono także w formacie RTF z możliwością edycji lokalnie na swoim komputerze. Wypełnione druki można przesłać do urzędu.

Jeśli nie otwiera się któryś z dokumentów PDF lub po otwarciu jest pusty, należy sprawdzić czy w komputerze zainstalowana jest najnowsza wersja programu
Adobe Acrobat Reader pobierz Adobe Acrobat Reader


Formularze podatkowe - deklaracje
podatek od nieruchomości; podatek rolny; podatek leśny
 więcej >


Podania - składanie podań
 więcej >


Akta Stanu Cywilnego
 więcej >


Działalność gospodarcza
 więcej >


Dowody osobiste - wydawanie - wymiana
Uwaga - przyjmujemy interesantów w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach 8:00 - 16:00; w środy w godzinach 10:00 - 18:00.
 więcej >


Ewidencja innych obiektów, nieskategoryzowanych, w których są świadczone usługi hotelarskie
 więcej >


Obrót gruntami
Informacja na temat zasad i trybu zbywania w drodze bez przetargowej zabudowanych i niezabudowanych gminnych nieruchomości gruntowych; Informacja o zbywaniu w drodze przetargu zabudowanych i niezabudowanych gminnych nieruchomości gruntowych; Nabycie gruntów gminnych w drodze przetargu; Nabycie gruntów gminnych bez przetargu; Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości; Rozgraniczenie nieruchomości; Opinia o możliwości podziału działki; Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki; Odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod gminną drogę publiczną; Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym; Nabycie przez użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości; Bonifikaty od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste; Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej; Wniosek o wydanie wypisu* i wyrysu* z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki.
 więcej >


Planowanie przestrzenne
 więcej >


Sprawy meldunkowe
 więcej >


Ochrona środowiska
 więcej >


Rejestracja przedpoborowych
 więcej >


Zaproszenia dla cudzoziemców
 więcej >


Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
 więcej >


Zarząd drogami gminnymi
 więcej >


Oferty na realizację zadania publicznego.
 więcej >


Pomoc Społeczna - ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego; ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej; przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego; ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego; ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego; ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego, wydanie decyzji potwierdzającej prawo obywatela do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, który nie został objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.
Sprawy prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Lisa Kuli 3a

 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2016/06/13 09:19:08
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak