bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zbiór formularzy do konkursu ofert

Zbiór formularzy do konkursu ofert na na realizację  zadania publicznego  

Oświadczenie o nie prowadzeniu odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności statutowej.
RTF
PDF

Oświadczenie podmiotów kościelnych o braku konieczności sporządzania sprawozdania finansowego
RTF
PDF

Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności w poprzednim roku
RTF
PDF

Oświadczenie oferenta w związku z ubieganiem się o wsparcie zadania publicznego ze środków Miasta Marki realizowanego przez organizację
RTF
PDF

Wzór oferty organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej* realizacji zadania publicznego
RTF

Wzór sprawozdania (częściowego/końcowego) z wykonania zadania publicznego
RTF

Zestaw formularzy
ZIP
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2015/04/13 14:42:02
Redaktor: Miroslaw Grykalowski

realizacja informatyczna: logo ornak