bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Dowody osobiste

Wnioskodawca:
- Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
- W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Wymagane dokumenty:
- Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
- Fotografia /aktualna, kolorowa o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% całości, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami /o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy.
- Skrócony odpis polskiego aktu urodzenia lub skrócony odpis    polskiego aktu małżeństwa w przypadku, gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL.
- Orzeczenie sądu w przypadku niezgodności danych osobowych.
- Dokument poświadczający obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

Miejsce składania wniosku:
- Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium RP w tym:
- Urząd Miasta Marki – Wydział Spraw Obywatelskich - Dowody Osobiste – pokój 1;
Pon., wt., czw., pt. – 8.00- 16.00, środa – 10.00-18.00
Informacje dotyczące wydania dowodów osobistych można uzyskać pod numerem telefonu:(22) 418 81 39, (22) 781-10-03, wew. 820.

Termin: Do 30 dni.

Odbiór: Odbiór osobisty.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2015r. o dowodach osobistych ( Dz.U. Z 2010r. Nr 167 poz.1131 ze zm.).
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. W sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:
plik PDF do pobraniaBiuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2018/06/14 11:21:45
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak