bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Sposób załatwienia sprawy
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydawane jest na podstawie podania o wydanie aktualnego zaświadczenia.
Podanie może zostać złożone osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta (pokój 6) lub być przesłane pocztą przez każdego zainteresowanego treścią wpisu.
Potwierdzeniem jest zaświadczenie o aktualnym wpisie w ewidencji działalności gospodarczej.
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji może zostać odebrane osobiście, przez pełnomocnika lub może być wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru.Wymagane dokumenty
Podanie o wydanie zaświadczenia o aktualnym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zawierające:

• dane osoby lub instytucji ubiegającej się o wydanie zaświadczenia:
1. imię i nazwisko adres zamieszkania lub
2. nazwa instytucji, adres siedziby instytucji,
• dane przedsiębiorcy którego ma dotyczyć zaświadczenie, znane wnioskodawcy a pozwalające zidentyfikować przedsiębiorcę.Dodatkowe informacje

Druki wniosków dostępne są w Kancelarii Urzędu (pokój 6),
oraz u inspektora ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej (pokój 17).


Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł.
(płatna w kasie lub na konto Urzędu Miasta Marki
nr 24 8015 0004 0190 5915 2021 0004)Termin załatwienia
Maksymalnie 14 dni.Jednostka odpowiedzialna

Wydział Organizacyjny – stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej,
Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. 17,
Telefon: 781 10 03, w. 117; e-mail:edg@marki.pl
Godziny przyjęć:
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 16:00
Środa: 10:00 – 18:00


Tryb odwoławczy

Nie występuje.


Podstawa prawna

• Ustawa z dnia19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm. )
• Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz.769 z późn. zm.) wraz z przepisami wprowadzającymi (Dz. U. Nr 121 poz. 770 z późn. zm.)
• Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635)


Formularze
Podanie o wydanie zaświadczenia o aktualnym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
pobierz formularz PDF

pobierz formularz RTF

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2015/04/13 14:39:55
Redaktor: Miroslaw Grykalowski

realizacja informatyczna: logo ornak