bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Obrót gruntami

Informacja na temat zasad i trybu zbywania w drodze bez przetargowej zabudowanych i niezabudowanych gminnych nieruchomości gruntowych
 więcej >


Informacja o zbywaniu w drodze przetargu zabudowanych i niezabudowanych gminnych nieruchomości gruntowych
 więcej >


Nabycie gruntów gminnych w drodze przetargu
 więcej >


Nabycie gruntów gminnych bez przetargu
 więcej >


Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości
 więcej >


Rozgraniczenie nieruchomości
 więcej >


Opinia o możliwości podziału działki
 więcej >


Wydanie decyzji zatwierdzajacej projekt podziału działki

 więcej >


Odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod gminną drogę publiczną

 więcej >


Oznaczenie budynku numerem porządkowym
 więcej >


Nabycie przez użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości
 więcej >


Bonifikaty od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste
 więcej >


Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
 więcej >


Wniosek o wydanie wypisu* i wyrysu* z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki
 więcej >


Wniosek o ustalenie warunków zabudowy, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego*
 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2015/04/13 14:40:09
Redaktor: Miroslaw Grykalowski

realizacja informatyczna: logo ornak