bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Nabycie prawa własności

Uwaga:
Prawo do wystąpienia z powyższym wnioskiem przysługuje osobom fizycznym będącym w dniu 26 maja 1990r. i w dniu 24 października 2001r. użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne.
Prawo to przysługuje również następcom prawnych tych osób.


Sposób załatwienia sprawy
Wydanie decyzji o nabyciu prawa własności nieruchomości  przez użytkownika wieczystego.Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie decyzji o nabyciu prawa własności nieruchomości  przez użytkownika wieczystego  - druk 10 (61,1 KB.pdf)
2. Dokumenty potwierdzające prawo użytkowania nieruchomości - akt notarialny ( w przypadku spadkobierców dodatkowo orzeczenie sądowe stwierdzające nabycie praw do spadku)
3. Aktualny pełny wypis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości - ważność dokumentu 3 m-ceDodatkowe informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w prowadzącym sprawę referacie.Opłaty
1. opłata skarbowa - 5 zł.
2. za każdy załącznik - 0,50 zł.Termin załatwienia
Do 30 dniJednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
Marki ul. Piłsudskiego 95, pok. nr 28,
Telefon 781 10 03 wew. 129;
Godziny przyjęć:
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 16:00
Środa: 10:00 – 18:00


Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem  Burmistrza Miasta Marki  w terminie 14  dni od dnia otrzymania decyzji.Podstawa prawna
- art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 2001r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości. ( Dz. U. z 2001r. Nr 113, poz. 1209 z późn. zm.)Formularze
Wniosek o wydanie decyzji o nabyciu prawa własności nieruchomości  przez użytkownika wieczystego  - druk 10 (61,1 KB.pdf)

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2015/04/13 14:41:12
Redaktor: Miroslaw Grykalowski

realizacja informatyczna: logo ornak