bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
OPINIA O MOŻLIWOŚCI PODZIAŁU DZIAŁKI

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie opinii o możliwości podziału działki.Wymagane dokumenty

1.       Wniosek o wydanie opinii o możliwości  podziału  

      - druk 6 (43,9 KB.pdf)

2.       Mapa z wstępnym projektem  podziału działki w skali 1:500  – 3 egzemplarze

3.       Dokument stwierdzający własność gruntu .Dodatkowe informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w prowadzącym sprawę referacie. Opłaty

zwolnione z opłaty skarbowej   na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h, ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.)Termin załatwienia

Do 30 dni


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
Marki ul. Piłsudskiego 95, pok. nr 28,
Telefon 781 10 03 wew. 320;
Godziny przyjęć:
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 16:00
Środa: 10:00 – 18:00


Tryb odwoławczy

Przysługuje zażalenie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Marki  w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.
Podstawa prawna

art. 93 i 94 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r. , nr 46 , poz. 543 )Formularze
Wniosek o wydanie opinii o możliwości  podziału   druk 6 (43,9 KB.pdf)

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2015/04/13 14:40:56
Redaktor: Miroslaw Grykalowski

realizacja informatyczna: logo ornak