bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Oznaczenie nieruchomości

Uwaga mieszkańcy,
Art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne nakłada na właścicieli nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, obowiązek umieszczenia na nieruchomości w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywania  jej w należytym stanie.
W świetle powyższego, każdy kto nie wystąpił z wnioskiem o oznaczenie swej nieruchomości numerem porządkowym winien uczynić to niezwłocznie, a następnie umieścić na nieruchomości tabliczkę z numerem jakim nieruchomość została oznaczona.
Tabliczki z numerami właściciel załatwia we własnym zakresie. Ustawa nie określa żadnych wymogów, co do wzoru tabliczki.
Sposób załatwienia sprawy
Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym.Wymagane dokumenty

Wniosek o oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym Dodatkowe informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w prowadzącym sprawę referacie.Opłaty
Opłata skarbowa - 17 zł.Termin załatwienia

Do 7 dni.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
Marki ul. Piłsudskiego 95, pok. nr 28,
Telefon 781 10 03 wew. 129;
Godziny przyjęć:
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 16:00
Środa: 10:00 – 18:00


Tryb odwoławczy
Nie przysługujePodstawa prawna
- art. 47a ust. 2  ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  (jednolity tekst  Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn.zm.)Formularze
Wniosek o oznaczenie numerem porządkowym nieruchomości/budynku - plik PDF
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym - plik PDF

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2015/04/13 14:41:10
Redaktor: Miroslaw Grykalowski

realizacja informatyczna: logo ornak