bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek może być złożony w kancelarii Urzędu Miasta Marki, pok.6 osobiście po uprzednim sprawdzeniu w Referacie Zarządu Mieniem Komunalnym.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o najem lokalu zawierający:

Imię i nazwisko osób ubiegających się o lokal mieszkalny

Datę urodzenia

Stosunek do wnioskodawcy

Zaświadczenie o zarobkach - dochód brutto z ostatnich trzech miesięcy wg. załączonej we wniosku informacji

Informacje o obecnych warunkach mieszkaniowych

Potwierdzenie zameldowania

Motywację

Podpis

Dodatkowe informacje

Druki wniosków dostępne są w Referacie Zarządu Mieniem Komunalnym, pok.10

Można także wydrukować ze strony Biuletynu Informacji Publicznej

Termin załatwienia

Rozpatrywanie wniosku raz w roku

Listy osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych gminy ogłaszane są na koniec bieżącego roku

Jednostka odpowiedzialna

Referat Zarządu Mieniem Komunalnym

Marki, Al. M. J. Piłsudskiego 95, pok.4

Telefon: 781-10-03, w.128

Godziny przyjęć:

Poniedziałek, wtorek, piątek: 8:00 – 16:00

Środa: 10:00- 16:00

Podstawa prawna

-Uchwała nr XXX / 399 / 2002 Rady Miasta Marki z dnia 24 kwietnia 2002r w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Formularze


Wniosek o najem lokalu mieszkalnego - plik 122 KB.PDF


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Mirosław Grykałowski
tel. (22) 781-10-03 wew. 940, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2015/04/13 14:40:58
Redaktor: Miroslaw Grykalowski

realizacja informatyczna: logo ornak