bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Ochrona Środowiska

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
 więcej >


Wniosek o wszczęcie postępowania w związku ze zmianą stanu wody na gruncie działce położonej przy danej ulicy
 więcej >


Wniosek o transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
 więcej >


Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 więcej >


Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
 więcej >


Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 więcej >


Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Marki
 więcej >


Zezwolenie na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną
 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2018/10/10 16:05:12
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak