bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Rejestracja przedpoborowych

Sposób załatwienia sprawy

1.       Wydanie potwierdzenia zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych,

2.       Wydanie książeczki wojskowej.Wymagane dokumenty
  1. Dowód osobisty i wezwanie do zgłoszenia się na rejestrację przedpoborowych,
  2. Dowód osobisty i wezwanie na stawienie się przed Powiatowa Komisją Poborową,
  3. Fotografia oraz dokument stwierdzający wykształcenie lub pobieranie nauki.Dodatkowe informacje

Rejestracja przedpoborowych odbywa się w Urzędzie Miasta Marki.

Powiatowa Komisja Poborowa odbywa się w Starostwie Powiatowym w Wołominie.Opłaty

Opłacie skarbowej nie podlega.


Termin załatwienia
Przewidziany w ustawie.Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich- Inspektor ds. dowodów osobistych
Marki, Al. Piłsudskiego 95 pok. A1
Telefon: 781-10-03 wew. 820
Godziny przyjęć:
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 16:00
Środa: 10:00 – 18:00


Tryb odwoławczy

Nie występuje.


Podstawa prawna
  1. Ustawa o Powszechnym Obowiązku Obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21.11.1967 r. /Dz. U. z 1992 r. Nr.4, poz. 16 z późn. zm./
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5.05.1992 r.  w sprawie rejestracji przedpoborowych  /Dz. U.  z 1992 r. Nr 40 poz. 173: z 1999 r. Nr 69 poz.771/
  3. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 8.03.2000 r. w sprawie przeprowadzenia poboru /Dz. U. Nr 16 poz.213 z 2000 r./Formularze
Nie występują.

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2015/04/13 14:40:43
Redaktor: Miroslaw Grykalowski

realizacja informatyczna: logo ornak