bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Akta stanu cywilnego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:


Zawarcie związku małżeńskiego
 więcej >


Sporządzenie aktu urodzenia
 więcej >


Sporządzenie aktu zgonu
 więcej >


Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaświadczeń z akt stanu cywilnego
 więcej >


Sprostowanie aktu stanu cywilnego
 więcej >


Wydawanie zaświadczeń : do zawarcia związku małżeńskiego i o stanie cywilnym
 więcej >


Wpisanie aktu sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego /transkrypcja/
 więcej >


Odtworzenie aktu stanu cywilnego gdy akt został sporządzony za granicą a uzyskanie odpisu jest niemożliwe.
 więcej >


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2018/05/25 12:48:10
Redaktor: Miroslaw Grykalowski

realizacja informatyczna: logo ornak