bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zapytanie ofertowe - 6/2014

Urząd Miasta Marki w związku z przygotowywaniem projektu na realizację zadania pn. Budową kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Turystycznej w Markach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2014 Działanie 6.2 Turystyka, zachowując tryb konkurencyjności (z uwzględnieniem art. 4 pkt. 8 ustaw Prawo zamówień publicznych - tj. Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.) zwraca się o przedstawienie swojej oferty. Oferty powinny zostać złożone w formie pisemnej według wzoru oferty będącego załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia 6 czerwca 2014 r. do godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe - plik PDF
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2014/05/30 12:39:53
Redaktor: Antoni Widomski

realizacja informatyczna: logo ornak