bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Gmina Miasto Marki zaprasza do złożenia oferty na ,,Wykonywane opinii biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie działki o nr ew. 62/6 w obrębie 1-02 w Markach''

WOŚ.271.11.2019
Gmina Miasto Marki zaprasza do złożenia oferty na ,,Wykonywane opinii biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie działki o nr ew. 62/6 w obrębie 1-02 w Markach''

Zamawiający:Gmina Miasto Marki Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki NIP: 125162308

Tryb udzielenia zamówienia Do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8, nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe do pobrania - plik PDF

Formularz ofertowy - załącznik nr 1
Załącznik nr 1 do pobrania - plik PDF

Wzór umowy - Załącznik nr 2
Załącznik nr 2 do pobrania - plik PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie do pobrania - plik PDF

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2019/11/18 12:45:46
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak