bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
WPS.271.9.2019 Gmina Miasto Marki zaprasza do złożenia oferty cenowej na ,,Usługa opracowania, druku plansz oraz tokenów do warsztatów Deliberative Mapping''

WPS.271.9.2019
Przedmiotem niniejszego zapytania jest: ,,Usługa opracowania, druku plansz oraz tokenów do warsztatów Deliberative Mapping''

Zamówienie realizowane jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8, nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm

Zamawiający: Gmina Miasto Marki Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki,
NIP: 125162308, REGON 013269670

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe do pobrania - plik PDF

Formularz ofertowy - załącznik nr 1
Załącznik nr 1 do pobrania - plik PDF

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym - załącznik nr 2
Załącznik nr 2 do pobrania - plik PDF

Wykaz usług - Załącznik nr 3
Załącznik nr 3 do pobrania - plik PDF

Wzór umowy - Załącznik nr 4
Załącznik nr 4 do pobrania - plik PDF

Wzory plansz Obszar 1 - Załącznik nr 5
Załącznik 5 do pobrania - plansza 1; plansza 2; plansza 3; plansza 4; plansza 5; plansza 6;

Wzory plansz Obszar 2 - Załącznik nr 5
Załącznik 5 do pobrania - plansza 1; plansza 2; plansza 3; plansza 4;

Wzory plansz Obszar 3 - Załącznik nr 5
Załącznik 5 do pobrania - plansza 1; plansza 2; plansza 3; plansza 4; plansza 5;

Wzory plansz Obszar 4 - Załącznik nr 5
Załącznik 5 do pobrania - plansza 1; plansza 2; plansza 3; plansza 4; plansza 5; plansza 6;

Wzory plansz Obszar 5 - Załącznik nr 5
Załącznik 5 do pobrania - plansza 1; plansza 2; plansza 3; plansza 4; plansza 5;

Wykaz i wzory tokenów - Załącznik nr 6
Wykaz tokenów do pobrania - plik PDF


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik PDF

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2019/12/03 07:56:52
Redaktor: Michał Giziński

realizacja informatyczna: logo ornak