bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Gmina Miasto Marki zaprasza do złożenia oferty cenowej na ,,Zintegrowana siec ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF''

WPS.271.11.2019
Gmina Miasto Marki zaprasza do złożenia oferty na opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach projektu ,,Zintegrowana siec ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF''

Zamówienie realizowane jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8, nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1864).

Zamawiający: Gmina Miasto Marki Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki,
NIP: 125162308, REGON 013269670

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe do pobrania - plik PDF

Formularz ofertowy - załącznik nr 1
Załącznik nr 1 do pobrania - plik PDF;plik DOC

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym - załącznik nr 2
Załącznik nr 2 do pobrania - plik PDF;plik DOC

Wzór umowy - załącznik nr 3
Wzór umowy do pobrania - plik PDF

Zawiadomienie o unieważnianiu
Zawiadomienie do pobrania - plik PDF


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2019/12/05 15:28:32
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak