bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
WGN.271.1.2015 - zapytanie ofertowe

WGN.271.1.2015
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na obsługę geodezyjną Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Marki na 2015 rok.
Przedmiotem zamówienia jest obsługa geodezyjna Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Marki na 2015 rok, polegająca na wykonaniu podziału nieruchomości, sporządzenia map z projektowanym podziałem do przeprowadzenia postępowania w oparciu o art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, rozgraniczeń nieruchomości, map do celów projektowych, wytyczenia działek w terenie.
Termin składania ofert: 16.02.2015 r. godzina 16:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, Pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna osobiście lub pocztą na adres zamawiającego.

Zaproszenie do składania ofert - Plik PDF

Załączniki - Plik ZIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik PDF

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2015/02/26 14:25:31
Redaktor: Miroslaw Grykalowski

realizacja informatyczna: logo ornak