bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
KONKURS OFERT

Urząd Miasta Marki ogłasza konkurs ofert na roboty polegające na wykonaniu fragmentu rurociągu wg. projektu kanalizacji deszczowej obejmujące zakresem (oznaczenia obiektów wg. załączonego projektu)
1. Wykonanie studni SD-10, SD-9 i SD-8 zgodnie z projektem kanalizacji deszczowej w ul. Modrzewiowej w Markach w zakresie określonym w przedmiarze robót.
2. Wykonanie 79mb rurociągu łączącego w/w studnie
3. Budowa wpustów w rowie Rbo-5 z podłączeniem do studni SD-10
Roboty objęte niniejszym konkursem ofert stanowią tylko fragment robót objętych załączonym projektem.
Oferty należy składać na piśmie do 3 grudnia 2015r. do godz. 9.00 w Kancelarii Urzędu pok. nr 6 z dopiskiem "Konkurs ofert - ul. Modrzewiowa"Projekt - plik PDF

Projekt umowy - plik PDF

Przedmiar robót - plik PDF

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik PDF
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2015/12/08 15:22:30
Redaktor: Miroslaw Grykalowski

realizacja informatyczna: logo ornak