bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
WTI.271.1.2016

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Dostawę sprzętu komputerowego ". Termin składania ofert: 09-03-2016 do godziny 14.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta Marki Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, pokój nr 6 - Kancelaria Ogólna lub drogą elektroniczną na adres
e-mail: michal.gizinski@marki.pl

Zapytanie ofertowe - plik PDF

Szczegółowa specyfikacja techniczna zał.2 plik PDF

Wzór formularza ofertowego zał.1 plik PDF

Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego plik PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty plik PDF
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2016/03/10 15:00:48
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak