bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zaproszenie do składania ofert WOŚ.271.1.6.2016.

WOŚ.271.1.6.2016

Zaproszenie do składanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertowego na ''dostawę środka do zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka'' w terminie do 08-04-2016 roku do godziny 12.00.
Zawartość ofert: wypełniony załącznik nr 1 ,,formularz ofertowy'' należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Marki al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Zapytanie ofertowe na dostawę środka do zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka'' w terminie do 08-04-2016 roku do godziny 12.00

Zapytanie ofertowe - plik PDF

Załączniki do treści zapytania ofertowego - plik PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik PDF
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2016/04/11 15:08:20
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak