bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
WPS.271.1.2016
Gmina Miasto Marki zaprasza do złożenia oferty na „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025”

Gmina Miasto Marki zaprasza do złożenia oferty na ,,Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025''

Informacji dotyczących zamówienia udziela:
Tomasz Jakóbczak - Główny specjalista w Wydziale Planowania i Rozwoju
tel. 22 781-10-03 w.910;
e-mail: tomasz.jakobczak@marki.pl
data publikacji 12 maja 2016 roku

1. Zapytanie ofertowe
plik do pobrania - plik PDF

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
plik do pobrania - plik PDFDokumenty Wymagane do zapytania ofertowego

1. Załącznik nr 1: Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3.07.2015 r.
plik do pobrania - plik PDF

2. Załącznik nr 2: Formularz ofertowy.
plik do pobrania - plik DOC

3. Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym
plik do pobrania - plik DOC

4. Załącznik nr 4: Wykaz usług
plik do pobrania - plik DOC

5. Załącznik nr 5: Wykaz Osób
plik do pobrania - plik DOC

6. Załącznik nr 6: Wzór Umowy
plik do pobrania - plik PDF


,,Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025'' - Odpowiedzi na zadawane pytania w trakcje trwania procedury wyłonienia najkorzystniejszej oferty

odpowiedź - plik PDF

odpowiedź - plik PDF
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2016/06/01 17:38:23
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak