bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
WOŚ.271.1.9.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE

WOŚ.271.1.9.2016
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie graficzne, wydruk i dostawę edukacyjnej gry karcianej dla dzieci pn. "Zielony Marek". Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: srodowisko.rutkowska@marki.pl w terminie do dnia 20.05.2016 r. do godziny 12:00. Ofertę należy niezwłocznie potwierdzić poprzez złożenie wersji papierowej, z dopiskiem "Oferta na wykonanie gry "Zielony Marek". Dokumenty można przesłać na adres: Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Marki - pokój nr 6.

Zapytanie ofertowe - plik PDF

Załączniki do zapytania ofertowego - plik ZIP

Informacja o unieważnieniu - plik PDF
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2016/06/02 08:32:57
Redaktor: Agnieszka Moczulska

realizacja informatyczna: logo ornak