bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
WPS.271.2.2016
Opracowania Studium Wykonalności oraz wsparcie w procesie aplikowania o środki dotacji dla Projektu pn. Budowa parkingów ,,Parkuj i Jedź'' przy ulicach Dużej i Sportowej na terenie Gminy Miasto Marki.

Gmina Miasto Marki zaprasza do złożenia oferty na usługę ,,Opracowanie Studium Wykonalności oraz wsparcia w procesie aplikowania o środki dotacji dla Projektu pn. Budowa parkingów ,,Parkuj i Jedź'' przy ulicy Dużej i Sportowej na terenie Gminy Miasto Marki''

Informacji dotyczących zamówienia udziela:
Tomasz Jakóbczak - Główny specjalista w Wydziale Planowania i Rozwoju
tel. 22 781-10-03 w.910
e-mail: tomasz.jakobczak@marki.pl
Data publikacji 18 maja 2016 roku.

1. Zapytanie ofertowe
plik do pobrania - plik PDF

2. Informacja o Unieważnieniu postępowania
plik do pobrania - plik PDF


Dokumenty Wymagane do zapytania ofertowego

1. Załącznik nr 1: Wykaz dla Studium Wykonalności.
plik do pobrania - plik PDF

2. Załącznik nr 2: Formularz ofertowy.
plik do pobrania - plik DOC

3. Załącznik nr 3: Wykaz Usług.
plik do pobrania - plik DOC

4. Załącznik nr 4: Wykaz Osób.
plik do pobrania - plik DOC

5. Załącznik nr 5: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.
plik do pobrania - plik DOC

6. Załącznik nr 6: Wzór Umowy
plik do pobrania - plik PDF

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2016/06/01 17:40:43
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak