bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu graficznego, wykonanie, dostawę oraz montaż 16 szt. tablic informacyjnych/pamiątkowych na terenie m. Marki.

Zapytanie ofertowe - plik PDF

Formularz ofertowy - plik PDF

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym - plik PDF

Wzór umowy - plik PDF

Odpowiedzi na pytania - plik PDF

Unieważnienie postępowania - plik PDF
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2017/03/27 15:51:50
Redaktor: Inga Grądzka

realizacja informatyczna: logo ornak