bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
WPS.271.3.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE

WPS.271.3.2017

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu graficznego, wykonanie, dostawę oraz montaż 16 szt. tablic informacyjnych/pamiątkowych na terenie m. Marki. Termin składania ofert upływa 04.04.2017 o godz. 14:00. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Urzędu Miasta Marki (pokój nr 13), ul. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki (decyduje data i godzina wpływu).

Zapytanie ofertowe - plik PDF

Załącznik nr 1 - 2 do Zapytania ofertowego - plik ZIP

Wzór umowy - plik PDF

Informacja o wyborze oferty - plik PDF
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2017/04/13 14:24:37
Redaktor: Inga Grądzka

realizacja informatyczna: logo ornak