bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Marki

WOŚ.271.1.5.2017
Gmina Miasto Marki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: ,,Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Marki''

Zapytanie ofertowe - plik PDF

załącznik nr 1- Formularz ofertowy wykonawcy - plik PDF

załącznik nr 2 -Oświadczenie - plik PDF

załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług - plik PDF

załącznik nr 4 - Wykaz nieruchomości objętych zamówieniem - plik PDF

załącznik nr 5 - Projekt umowy - plik PDF

Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta Marki , al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95 w pokoju 13, Kancelaria Urzędu Miasta Marki w terminie do dnia 8 maja 2017 r. do godziny 10.00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik PDF

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2017/05/09 13:03:00
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak