bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz dostawa artykułów biurowych do Urzędu Miasta Marki

WO.271.6.2017
Gmina Miasto Marki - Urząd Miasta Marki z siedzibą przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Sprzedaż oraz dostawę artykułów biurowych ''
Termin składania ofert: 11 grudnia 2017 roku do godziny 16.00.

Pełna treść zapytania ofertowego
zapytanie ofertowe do pobrania - plik PDF

Formularz ofertowy dostawcy - Załącznik nr 1 .
Formularz ofertowy do pobrania - plik PDF, plik DOC

Projekt umowy
Projekt do pobrania - plik PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie do pobrania - plik PDF

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2017/12/13 14:17:50
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak