bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
WOŚ.271.1.8.2018 opracowaniu Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Miasto Marki

WOŚ.271.1.8.2018
Gmina Miasto Marki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania polegającego na opracowaniu ,,Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Miasto Marki '' wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Marki

Tryb udzielenia zamówienia
Do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Pełna treść zapytania ofertowego
zapytanie ofertowe do pobrania - plik PDF

Formularz ofertowy - załącznik nr 1
załącznik nr 1 do pobrania - plik PDF

Oświadczenie - załącznik nr 2
Załącznik nr 2 do pobrania - plik PDF

Wykaz wykonywanych usług- załącznik nr 3
Załącznik nr 3 do pobrania - plik PDF

Wzór umowy
Wzór umowy do pobrania - plik PDF


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie do pobrania - plik PDF


Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: None
Data modyfikacji: 2018/08/21 14:26:24
Redaktor: Michał Giziński

realizacja informatyczna: logo ornak