bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
ogłoszenie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor/ Główny Specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Marki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki - 1 etat


Zarządzenie nr 0050.107.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor/ Główny Specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Marki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki - 1 etat
Zarządzenie do pobrania - plik PDF


Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnianie
Załącznik nr 1 do pobrania - plik PDF

Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnianie
Załącznik nr 2 do pobrania - plik PDF

Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnianie na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 3 do pobrania - plik PDF

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Marki Inspektor/ Główny Specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich.
Informacja do pobrania - plik PDF
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2019/09/26 09:24:11
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak