bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Główny Specjalista ds. Kadr w Urzędzie Miasta Marki.

Zarządzenie nr 0050.22.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Główny Specjalista ds. Kadr w Urzędzie Miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF  

Informacja o wyniku naboru - plik PDF

Informacja o trwającej procedurze - plik PDF

Formularze dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miasta Marki:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Urzędzie Miasta Marki
DOC
PDF

Oświadczenie osoby ubiegającej się – w trybie określonym w art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) – o zatrudnienie w Urzędzie Miasta Marki, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie istnieniu skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
DOC
PDF


Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Urzędzie Miasta Marki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami).
DOC
PDF

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Adam Stachoń
Data modyfikacji: 2016/04/01 10:28:27
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak