bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. Archiwum w Urzędzie Miasta Marki

Zarządzenie nr 0050.123.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. Archiwum w Urzędzie Miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDFFormularze dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Miasta Marki:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Urzędzie Miasta Marki
DOC
PDF

Oświadczenie
osoby ubiegającej się – w trybie określonym w art. 11 ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.
1202) – o zatrudnienie w Urzędzie Miasta Marki, o posiadaniu pełnej
zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych
oraz nie istnieniu skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe.
DOC

PDF


Oświadczenie
osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Urzędzie Miasta Marki o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o
ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z
późniejszymi zmianami).
DOC

PDF

Informacja o wyniku naboru - plik PDF
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2016/08/30 08:13:31
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak