bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Rada Nadzorcza spółki Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. z siedzibą w Markach (dalej: MIM sp. z o.o.) ogłasza, że wszczęła postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu MIM sp. z o.o.

Rada Nadzorcza

Mareckich Inwestycji Miejskich sp. z o.o. z siedzibą w Markach

ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki


Rada Nadzorcza spółki Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. z siedzibą w Markach
(dalej: MIM sp. z o.o.) ogłasza, że wszczęła postępowanie konkursowe na stanowisko
Prezesa Zarządu MIM sp. z o.o.


Kandydat powinien spełniać następujące wymagania formalne:

1. posiadać wykształcenie wyższe techniczne, prawnicze lub ekonomiczne zakończone tytułem magistra

2. wykazać się co najmniej trzyletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym

3. posiadać zdolność korzystania w pełni z praw publicznych

4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych

5. spełniać wymogi określone w przepisach prawa dla zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych

6. niekaralność


Pisemne zgłoszenie do konkursu należy złożyć w zaklejonej, nie podpisanej adresem nadawcy kopercie, z napisem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Mareckich Inwestycji Miejskich spółka z o.o. w Markach z dopiskiem: „Nie otwierać”. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 23 stycznia 2017 r. do godz. 12.00 w siedzibie (sekretariat) MIM sp. z o.o. w Markach, ul. Kościuszki 46A (05-270 Marki).
Ogłoszenie do pobrania - plik PDF

Kwestionariusz osobowy do pobrania - plik PDF

Oświadczenie do pobrania - plik PDF

Regulamin wyboru Prezesa do pobrania - plik PDF

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2016/12/29 12:30:37
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak