bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Ogłoszenie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Starszy Inspektor w Wydziale Inwestycji i Zarządu Dróg w Urzędzie Miasta Marki.

Zarządzenie Nr 0050.067.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Starszy Inspektor w Wydziale Inwestycji i Zarządu Dróg w Urzędzie Miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

Kwestionariusz osobowy - Załącznik nr 1 dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Urzędzie Miasta Marki
Kwestionariusz do pobrania - plik PDF,plik DOC


Oświadczenie - Załącznika nr 2 dla osoby ubiegającej się – w trybie określonym w art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm. ) – o zatrudnienie w Urzędzie Miasta Marki, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie istnieniu skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Oświadczenie do pobrania - plik PDF,


Oświadczenie - Załącznik nr 3 osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Urzędzie Miasta Marki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami).
Oświadczenie do pobrania - plik PDF ,

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Starszy Inspektor w Wydziale Inwestycji i Zarządu Dróg w Urzędzie Miasta Marki.
Informacja do pobrania - plik PDF

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Grykałowski
Data modyfikacji: 2018/07/13 09:10:33
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak