bip tytul

Miasto Marki
Przejście do serwisu www.marki.pl

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.)
Starosta Wołomiński zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Marki, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Henryka Tarnowskiego, z dnia 23 marca 2018 r., złożony w dniu 23 marca 2018 r., zmieniony pismem z dnia 25 maja 2018 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.7.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej w Markach: etap I – odcinek od al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Modrzewiową, etap II – odcinek od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do ul. Spacerowej ''.

Obwieszczenie do pobrania - PDF
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Marki redaguje: Michał Kołbuk
tel. (22) 781-10-03 wew. 950, e-mail: bip@marki.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Michał Kołbuk
Data modyfikacji: 2018/06/21 12:06:22
Redaktor: Michal Kolbuk

realizacja informatyczna: logo ornak