W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03
fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-52755-48295-FDUEA-19  -  aktywny od 01 października 2024 roku

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania z mieszkańcami  oraz spotkanie  w sprawie skarg i wniosków z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

Zarządzenie nr 0161/14/2008

Zarządzenie nr 0161/14/2008

Zarządzenie nr 0161/14/2008
Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Markach
z dnia 04 grudnia 2008 roku
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej


Na podstawie art. 26 ust. 3, pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 września 1994 r w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości ( tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) zarządzam, co następuje:

§ 1
W celu przeprowadzenia inwentaryzacji w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Markach, powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie:
 1. Danuta Rosłon – przewodnicząca Komisji,
 2. Iwona Kosińska – członek Komisji,
 3. Agnieszka Siębor.

§ 2
1. Do uprawnień i obowiązków przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej należy:
 1. stawianie wniosków w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych oraz w sprawie zmian lub uzupełnień w ich składzie,
 2. wyznaczanie spośród członków komisji zastępcy przewodniczącego i sekretarza oraz ustalenie zakresu czynności dla członków komisji,
 3. przeprowadzenie szkolenia członków komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych.
2. Do zadań, obowiązków i uprawnień komisji inwentaryzacyjnej należy:
 1. organizowanie prac przygotowawczych do inwentaryzacji rzeczowych i pieniężnych składników majątku oraz dopilnowanie ich wykonania oraz czuwanie aby zespoły spisowe we właściwym terminie spisały z natury do arkuszy spisowych rzeczowe i pieniężne składniki majątku wg ich rzeczywistej ilości a także sprawdzenie czy środki i wyposażenie w użytkowaniu są oznakowane a w poszczególnych , w których się znajdują zostały wywieszone aktualne ich spisy;
 2. prowadzenie rozliczenia arkuszy spisowych z natury stanowiących druk ścisłego zarachowania;
 3. kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym wypełnionych przez zespoły spisowe arkuszy spisów z natury i innych dokumentów z inwentaryzacji oraz kontrola przebiegu spisów z natury ( nazwiska i imiona przeprowadzających spis oraz ich własnoręczny podpis);
 4. dopilnowanie terminowego złożenia wyjaśnień ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych przez osoby odpowiedzialne za ich powstanie.
3. Stawianie w uzasadnionych przypadkach wniosków w sprawie:
 1. zmiany terminu inwentaryzacji,
 2. powołania fachowców lub rzeczoznawców do ustalenia stanów faktycznych składników majątku inwentaryzowanych na podstawie obmiaru lub szacunku,
 3. przeprowadzenia inwentaryzacji w sposób uproszczony polegający na porównaniu danych ewidencyjnych ze stanem faktycznym,
 4. przeprowadzenia spisów uzupełniających lub powtórnych,
 5. przyjęcie do zespołów spisowych arkuszy spisów z natury oraz sprawozdań zatwierdzających rozliczenie z przydzielonych arkuszy spisów z natury oraz informacji o wszystkich stwierdzonych w toku nieprawidłowości (zabezpieczenia, magazynowania, konserwacji itp.),
 6. przekazanie głównemu księgowemu skontrolowanych pod względem formalnym materiałów z inwentaryzacji ( arkusze spisu z natury, sprawozdania, oświadczenia itp.),
 7. opracowanie protokołu weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych przez komisję i przedłożenie Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Markach wniosków do akceptacji w ciągu 15 dni od daty zakończenia inwentaryzacji.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia./ - /
Andrzej Motyka
Dyrektor Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w MarkachOtrzymują do wiadomości:
 1. Główny księgowy – ZOPO w Markach
 2. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej
 3. Członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej
 4. A/a

Powiadom znajomego