W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Marki oraz jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania.

Obwieszczenia, Ogłoszenia

Obwieszczenia, Ogłoszenia 2020

Obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2020 r. Burmistrza Miasta Marki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki I”, „Marki II”, „Marki III” „Marki VI” i południowej części miasta Marki w dniach od 4 stycznia 2021 do 11 lutego 2021 roku.
 
Obwieszczenie do pobrania - Obwieszczenie 21.12.2020
Instrukcja dyskusji publicznej online - Instrukcja dyskusji online
Wzór wniosku do złożenia uwag formalnych - wzór wniosku do złożenia uwag

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki I”

Projekt uchwały - tekst uchwały
Uzasadnienie uchwały - uzasadnienie zmiany uchwał
Prognoza  Oddziaływania na Środowisko – zmiana planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki II”

Projekt uchwały - Marki II tekst zmiany uchwały
Uzasadnienie uchwały - Marki II uzasadnienie uchwały
Prognoza  Oddziaływania na Środowisko – zmiana planu Marki II

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki III”

Projekt uchwały - Marki_III_zmiana_planu_tekst uchwały
Uzasadnienie uchwały - Marki_III_uzasadnienie uchwały
Prognoza  Oddziaływania na Środowisko – zmiana MPZP Marki III

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Marki VI”

Projekt uchwały - Marki_VI_tekst uchwały
Uzasadnienie uchwały - Marki_VI_uzasadnienie uchwały
Prognoza  Oddziaływania na Środowisko – zmiana MPZP Marki VI

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki.

Projekt uchwały - Marki_Południowe_tekst uchwały
Uzasadnienie uchwały - Marki_Południowe_uzasadnienie uchwały
Prognoza  Oddziaływania na Środowisko – zmiana MPZP Marki Południe

Ogłoszenie z dnia 9 grudnia 2020 r. Burmistrza Miasta Marki
o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Marki w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2019-2026 dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą Nr X/98/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Marki (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7156)
Ogłoszenie do pobrania - Ogłoszenie_PDF
Projekt uchwały 
Projekt do pobrania - Projekt Uchwały GPR PDF
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji
Projekt GPR do pobrania - Projekt GPR PDF
Mapa 1 Kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych na OR w Markach 
Mapa do pobrania - Mapa GPR JPG
Załącznik 1 do ogłoszenie o konsultacjach społecznych GPR
Załącznik do pobrania - załacznik nr. 1 DOC
Raport z konsultacji społecznych 
raport do pobrania - plik pdf

Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki znak WOŚ.6220.5.2019 z dnia 9 grudnia 2020 roku o wszczęciu, na wniosek Marka Benedykcińskiego działającego na podstawie pełnomocnictwa do reprezentowania firmy SunChemical Sp. z o.o., postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego” zlokalizowanego w Markach na działkach nr ew. 3/4, 3/5, 3/6 w obrębie 3-06. 

Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki znak WOŚ.6220.5.2020 z dnia 30 listopada 2020 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przeniesieniu istniejącej instalacji do nowo powstałej hali produkcyjnej zlokalizowanej na terenie działki nr ew. 73/8 w obrębie 3-05 w Markach.

Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki znak WOŚ.6220.4.2020 z dnia 19 listopada 2020 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu tworzyw sztucznych i makulatury na działce nr ew. 3/1 w obrębie 3-06 w Markach przy ul. Okólnej 44B.

Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki znak WOŚ.6220.1.2020 z dnia 19 listopada 2020 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie magazynu wysokiego składowania na działce nr ew. 12 w obrębie 3-06 w Markach przy ul. Okólnej 40.

Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki znak WOŚ.6220.2.2020 z dnia 21 października 2020 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego odcinka linii 110 kV relacji GZP Ząbki - GZP Pustelnik, od słupa 35 do słupa 49, z linii jednotorowej na linię dwutorową, którego inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.

Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki znak WOŚ.6220.5.2020 z dnia 18 września 2020 roku o wszczęciu na wniosek Frimatrial Frenoplast SA postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przeniesieniu istniejącej instalacji do nowo powstałej hali produkcyjnej zlokalizowanej na terenie działki nr ew. 73/8 w obrębie 3-05.
Obwieszczenie WOŚ.6220.5.2020


Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki znak WOŚ.6220.4.2020 z dnia 27 lipca 2020 roku o wszczęciu na wniosek TELE-COM Szymon Piotr Sawicki postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu tworzyw sztucznych i makulatury na działce nr ew. 3/1 w obrębie 3-06 w Markach przy ul. Okólnej 44B.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki w sprawie planu polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim nr 333 na sezon 2020-2021.
Obwieszczenie znak WOŚ.6151.3.2020 Burmistrza Miasta Marki z 2 lipca 2020 roku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 24 czerwca 2020 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług Węzeł Marki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług Węzeł Marki
Projekt uchwały do pobrania -Projekt uchwały
Rysunek planu dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług Węzeł Marki
Rysunek do pobrania - Rysunek
Uzasadnienie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług Węzła Marki
Uzasadnienie do pobrania -Uzasadninie
Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług Węzła Marki
Prognoza do pobrania - Prognoza

Obwieszenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 04 czerwca  2020 r.
Burmistrz Miasta Marki podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Obwieszczenie
WGN.6733.1.2020 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 7 maja 2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Obwieszczenie do pobrania - obwieszczenie.07.05.2020


Burmistrza Miasta Marki w dniu 1 kwietnia 2020 roku Zawiadamia - Obwieszcza  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego odcinka linii 110 kV relacji GZP Ząbki –GZP Pustelnik, od słupa 35 do słupa 49 linii jednotorowej na linię dwutorową. 
Zawiadomienie do pobrania - obwieszczenie.ak.01.04.2020Burmistrza Miasta Marki w dniu 1 kwietnia 2020 roku Zawiadamia - Obwieszcza o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali logistyczno-magazynowo-produkcyjnej wraz niezbędną infrastrukturą” zlokalizowanego na działkach nr ew. 3/4, 3/5, 3/6 w obrębie 3-06 w Markach. 
Zawiadomienie do pobrania - obwieszczenie.1.04.2020
 


Burmistrza Miasta Marki w dniu 12 marca 2020 roku Zawiadamia - Obwieszcza o wszczęciu postępowania administracyjnego. 
Zawiadomienie do pobrania - obwieszczenie.12.03.202


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 24 lutego 2020 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Burmistrz Miasta Marki podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Obwieszczenie do pobrania - plik PDFWGN.6733.3.2019
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 13 lutego 2020 roku o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie do pobrania - plik PDFWGN.6733.2.2019
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 lutego 2020 roku o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie do pobrania - plik PDFWGN.6733. 1.2019
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 stycznia 2020 roku oo zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Obwieszczenie do pobrania - plik PDFOgłoszenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie zasad zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego.
Ogłoszenie do pobrania - plik PDF

Formularz zgłoszeniowy dla mieszkańca
Formularz do pobrania -
plik DOC
Formularz zgłoszeniowy dla przedstawiciela organizacji pozarządowej
Formularz do pobrania -
plik DOC


WOŚ.6220.5.2019
Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 stycznia 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Zawiadomienie do pobrania - plik PDF

Załączniki

Uzasadninie pdf, 227 kB
Prognoza pdf, 1.53 MB
Rysunek pdf, 29.99 MB
Ogłoszenie_PDF pdf, 4.93 MB
Projekt GPR PDF pdf, 6.41 MB
Mapa GPR JPG jpg, 36.91 MB
zmiana planu pdf, 1.28 MB
plik pdf pdf, 5.11 MB

Powiadom znajomego