W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Marki oraz jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania.

Uchwała nr VII/78/2020

Uchwały 2019 rokUchwała Nr XVII/237/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Marki na 2020 rok.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XVII/236/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki na 2020 rok.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XVII/235/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Marki na 2020 rok.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XVII/234/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Marki na 2020 rok.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XVII/233/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XVII/232/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrekcję Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 r. w Markach.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XVII/231/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę z dnia 4 grudnia 2019 r. na Uchwałę Nr X/98/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Marki oraz Uchwałę Nr XIV/200/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców dotyczącej zmiany Uchwały Nr X/98/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Marki oraz ponownej konsultacji z mieszkańcami granic obszaru zdegradowanego .
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XVII/230/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie użyczenia lokalu użytkowego stanowiącej mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XVII/229/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie najmu powierzchni części ściany budynku stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XVII/228/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XVII/227/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XVII/226/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XVII/225/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XVII/224/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powierzenia spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. zadania własnego Gminy Miasto Marki polegającego na projektowaniu budowy, przebudowy, modernizacji i remontów dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miasto Marki.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XVII/223/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2020 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała zmieniajaca  XVIII/239/2020

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 14 stycznia 2020
- jednolity identyfikator aktu 
 E-Dziennik 
Uchwała Nr XVII/222/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020 – 2035.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XVII/221/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok.
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 14 stycznia 2020
- jednolity identyfikator aktu 
 E-Dziennik 
Uchwała Nr XVII/220/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2035.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XVII/219/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wydatków budżetu Gminy Miasto Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XVII/218/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Marki, w roku szkolnym 2019/2020.
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 14 stycznia 2020
- jednolity identyfikator aktu 
 E-Dziennik 
Uchwała Nr XVII/217/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji miesięcznej udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Markach.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XVII/216/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Marki na 2020 rok.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XVI/215/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie użyczenia części hali użytkowej stanowiącej mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XVI/214/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie dotyczącym części wydatków z budżetu Gminy Miasto Marki w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego.
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 9 grudnia 2019
- jednolity identyfikator aktu 
 E-Dziennik 
Uchwała Nr XVI/213/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy na rok 2020 Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie''.
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 9 grudnia 2019
- jednolity identyfikator aktu 
 E-Dziennik 
Uchwała Nr XVI/212/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych.
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 9 grudnia 2019
- jednolity identyfikator aktu 
 E-Dziennik 
Uchwała Nr XVI/211/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok.
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 9 grudnia 2019
- jednolity identyfikator aktu 
 E-Dziennik 
Uchwała Nr XVI/210/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2035.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XV/209/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2035.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XV/208/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XIV/207/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony przyrody dla rezerwatu przyrody „Horowe Bagno”.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XIV/206/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2019 roku w sprawie regulaminów korzystania z kompleksów sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” przy ul. Okólnej 14, „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” przy ul .Stawowej i „Kompleks Boisk” przy ul .Turystycznej w Markach.
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 12 listopada 2019
- jednolity identyfikator aktu 
 E-Dziennik 
Uchwała Nr XIV/205/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2019 roku w sprawie regulaminu korzystania z obiektu sportowego „STADIONU MIEJSKIEGO” przy ul. Wspólnej 12 w Markach.
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 12 listopada 2019
- jednolity identyfikator aktu 
 E-Dziennik 
Uchwała Nr XIV/204/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2019 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XIV/203/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2019 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XIV/202/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2019 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XIV/201/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XIV/200/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców dotyczącej zmiany Uchwały Nr X/98/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Marki oraz ponownej konsultacji z mieszkańcami granic obszaru zdegradowanego.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XIV/199/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XIV/198/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Warszawa Praga-Południe i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XIV/197/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Marki.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XIV/196/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2019 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 2 października 2019
- jednolity identyfikator aktu 
 E-Dziennik 
Uchwała Nr XIV/195/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez Gminę Miasto Marki w ramach opieki wytchnieniowej dla osób objętych Programem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019.
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 2 października 2019
- jednolity identyfikator aktu 
 E-Dziennik 
Uchwała Nr XIV/194/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 2 października 2019
- jednolity identyfikator aktu 
 E-Dziennik 
Uchwała Nr XIV/193/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok.
Uchwała - plik PDF

Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 2 października 2019
- jednolity identyfikator aktu 
 E-Dziennik 
Uchwała Nr XIV/192/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2035.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XIII/191/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2019 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Marki do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Marki.
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 2 października 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XIII/190/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XIII/189/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/157/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Marki.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XIII/188/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/161/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XIII/187/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/158/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki w obszarze ulic: Kraszewskiego, Spacerowa, Krasińskiego, Grunwaldzka.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XIII/186/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/154/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ,,Marki III''.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XIII/185/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/152/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ,,Marki I''.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XIII/184/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/153/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ,,Marki II'' .
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XIII/183/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/156/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ,,Marki VII''.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XIII/182/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/155/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ,,Marki VI''.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XIII/181/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/159/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki dla wyodrębnionego obszaru planu stanowiącego działki o nr ew.: 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 55, 57/1, 57/2, 58, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w obrębie geodezyjnym 5-08.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XIII/180/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2019 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Okręgowego Warszawy-Pragi w Warszawie na Uchwałę Nr VII/78/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2019 roku.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XIII/179/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok.
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 2 października 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XIII/178/2019 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2035.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/177/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Marki w sprawie planowanych zmian w komunikacji autobusowej w związku z otwarciem nowych stacji II linii metra w Warszawie.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/176/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/150/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu działania i trybu powoływania Mareckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 10 września 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/175/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia anonimowej skargi na działanie Burmistrza Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/174/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/173/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/172/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/171/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/170/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/169/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/168/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/167/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/166/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. uchwała intencyjna w sprawie podjęcia czynności zmierzających do zamiany nieruchomości.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/165/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej stanowiącej własność Gminy Miasto Marki.
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 10 września 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/164/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drogom wewnętrznym stanowiących własność Gminy Miasto Marki.
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 10 września 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/163/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu na terenie miasta Marki.
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 10 września 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/162/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "SUW-2" przy ul. Spacerowej w Markach.
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 10 września 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/161/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki.
Uchwała - plik PDF

Uchwała zmieniająca XIII/188/2019
Uchwała Nr XII/160/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Na wydmach” w Markach.
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 10 września 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/159/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki dla wyodrębnionego obszaru planu stanowiącego działki o nr ew. : 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 55, 57/1, 57/2, 58, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233 w obrębie geodezyjnym 5-08.
Uchwała - plik PDF

Uchwała zmieniajaca XIII/181/2019
Uchwała Nr XII/158/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki w obszarze ulic: Kraszewskiego, Spacerowa, Krasińskiego, Grunwaldzka.
Uchwała - plik PDF

Uchwała zmieniająca XIII/187/2019
Uchwała Nr XII/157/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Marki.
Uchwała - plik PDF

Uchwała zmieniająca XIII/189/2019
Uchwała Nr XII/156/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki VII".
Uchwała - plik PDF

Uchwała zmieniajaca XII/183/2019
Uchwała Nr XII/155/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki VI".
Uchwała - plik PDF

Uchwała zmieniajaca XIII182/2019
Uchwała Nr XII/154/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki III".
Uchwała - plik PDF

Uchwała zmieniajaca XIII/186/2019
Uchwała Nr XII/153/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki II".
Uchwała - plik PDF

Uchwała zmieniajaca XII/184/2020
Uchwała Nr XII/152/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki I".
Uchwała - plik PDF

Uchwała zmieniająca XIII/185/2020
Uchwała Nr XII/151/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/150/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki.
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 10 września 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/149/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i dla studentów będących mieszkańcami miasta Marki.
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 10 września 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/148/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw .
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 10 września 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/147/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/146/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach.
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 10 września 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/145/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w Markach .
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 10 września 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/144/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach.
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 10 września 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/143/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyłączenia Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Markach ze struktury organizacyjnej Zespołu Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach oraz zmiany aktu założycielskiego .
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 10 września 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/142/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach.
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 10 września 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/141/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyłączenia Gimnazjum nr 1 w Markach ze struktury organizacyjnej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach oraz zmiany aktu założycielskiego.
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 10 września 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/140/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum w Markach w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach .
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 10 września 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/139/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego w Markach w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach .
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 10 września 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/138/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach .
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 10 września 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/137/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „O! Tworzymy twoją przyszłość”. .
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/136/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r.w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne.
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 10 września 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/135/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r.w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok .
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/134/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r.w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok.
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 10 września 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/133/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r.w sprawie zmiany uchwały nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2035 .
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XII/132/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r.w sprawie odstąpienia Gminy Miasto Marki od realizacji projektu partnerskiego pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” .
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XI/131/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XI/130/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 r.w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Marki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XI/129/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XI/128/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Marki wotum zaufania za 2018 rok.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XI/127/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok .
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 5 lipca 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
<p="">
Uchwała Nr XI/126/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2035.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XI/125/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Markach.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XI/124/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego w Markach.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XI/123/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług Węzeł Marki.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XI/122/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Grunwaldzka II" w Markach.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XI/121/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"Słoneczna" w Markach.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XI/120/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XI/119/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XI/118/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XI/117/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XI/116/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XI/115/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenia bonifikaty od sprzedaży.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr XI/114/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.
Uchwała - plik PDF
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 5 lipca 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała Nr XI/113/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 r.w sprawie nadania Statutu Mareckiemu Ośrodkowi Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego.
Uchwała - plik PDF
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 5 lipca 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała Nr XI/112/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Wodociągu Mareckiego Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Markach na lata 2019 – 2024.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr X/111/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Marki w sprawie proponowanych zmian w komunikacji autobusowej w związku z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr X/110/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
Uchwała - plik PDF
Uchwała zmieniająca XIX/262/2020
Uchwała Nr X/109/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wniosku o nakazanie Burmistrzowi Miasta Marki lokalizacji drogi koniecznej.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr X/108/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PRAGA” na Uchwałę Nr VIII/91/2019 Rady Miasta Marki z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr X/107/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi..
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr X/106/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr X/105/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/83/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr X/104/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr X/103/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr X/102/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr X/101/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr X/100/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr X/99/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Wołomińskiego zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi znajdującymi się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Marki w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr X/98/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Marki.
Uchwała - plik PDF
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 6 czerwca 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała Nr X/97/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok.
Uchwała - plik PDF
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 6 czerwca 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała Nr X/96/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2035.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr IX/95/2019 Rady Miasta Marki z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Miasto Marki.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr IX/94/2019 Rady Miasta Marki z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" w Gminie Miasto Marki.
Uchwała - plik PDF
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 8 maja 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała Nr IX/93/2019 Rady Miasta Marki z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Marki Nr XLI/318/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Marki oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
Uchwała - plik PDF
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 8 maja 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała Nr VIII/92/2019 Rady Miasta Marki z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/271/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości .
Uchwała - plik PDF
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 24 kwietnia 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała Nr VIII/91/2019 Rady Miasta Marki z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/279/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych.
Uchwała - plik PDF
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 24 kwietnia 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała Nr VIII/90/2019 Rady Miasta Marki z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr VI/69/2019 Rady Miasta Marki z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Uchwała - plik PDF
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 24 kwietnia 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała Nr VIII/89/2019 Rady Miasta Marki z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie dotyczącym części wydatków z budżetu Gminy Miasto Marki w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego oraz Mareckiego Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.
Uchwała - plik PDF
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 25 kwietnia 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała Nr VIII/88/2019 Rady Miasta Marki z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok.
Uchwała - plik PDF
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 24 kwietnia 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała Nr VII/87/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie skargi na działanie Burmistrza Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr VII/86/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr VII/85/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr VII/84/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr VII/83/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała zmieniająca X/105/2019
Uchwała Nr VII/82/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr VII/81/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/443/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Mareckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu..
Uchwała - plik PDF
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 04 kwietnia 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Marki Nr LXVII/615/2018 z dnia 17 października 2018 r., w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
Uchwała - plik PDF
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 04 kwietnia 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Marki Nr XLI/318/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku.
Uchwała - plik PDF
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 04 kwietnia2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2019 roku.
Uchwała - plik PDF
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 04 kwietnia2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik

Stwierdzenie nieważności uchwały w całości - Wyrok WSA z dnia 28.01.2020
Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki.
Uchwała - plik PDF
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 19 kwietnia 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok.
Uchwała - plik PDF
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 04 kwietnia2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2035.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/297/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 stycznia 2017 roku.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Marki.
Uchwała - plik PDF
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 04 kwietnia2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała Nr VI/72/2019 Rady Miasta Marki z dnia 08 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok.
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 18 marca 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr VI/71/2019 Rady Miasta Marki z dnia 08 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2035.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr VI/70/2019 Rady Miasta Marki z dnia 08 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 18 marca 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Miasta Marki z dnia 08 marca 2019 r.w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 18 marca 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF

uchwała zmieniajaca VIII/90/2019
Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Miasta Marki z dnia 08 marca 2019 r. w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki.
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 18 marca 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Miasta Marki z dnia 08 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr ewid. 193/2 z obrębu 5-03 stanowiącej własność Gminy Miasto Marki na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miasta Marki z dnia 08 marca 2019 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miasta Marki z dnia 08 marca 2019 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Miasta Marki z dnia 08 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Miasta Marki z dnia 08 marca 2019 r.w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Marki w 2019 roku.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr V/62/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr V/61/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr V/60/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr V/59/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr V/58/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr V/57/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" w Gminie Miasto Marki.
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 04 marca 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Marki do Stowarzyszenia „Związek Samorządów Polskich”.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr V/55/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Marki do Stowarzyszenia "Metropolia Warszawa".
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały LIV/443/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Mareckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 04 marca2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. zadania własnego Gminy Miasto Marki polegającego na projektowaniu budowy, przebudowy, modernizacji i remontów dróg gminnych i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miasto Marki.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr V/52/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. zadania własnego Gminy Miasto Marki polegającego na prowadzeniu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok.
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 04 marca04 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr V/50/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2035.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr V/49/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących Gminę Miasto Marki na lata 2019 – 2021.
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia:04 marca 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr V/48/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki na lata 2019- 2021.
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 04 marca 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr V/47/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie opieki paliatywnej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki na lata 2019 - 2021.
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 04 marca 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr V/46/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zamieszkujących Gminę Miasto Marki na lata 2019 - 2021.
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 04 marca 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr V/45/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego położonego w rejonie ul. Okólnej w Markach.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Miasta Marki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Marki w sprawie modernizacji Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Miasta Marki z dnia 23 stycznia 2019 r.w sprawie uchwalenia ,,Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasto Marki".
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Miasta Marki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SUW-2” przy ul. Spacerowej w Markach.
Uchwała - plik PDF
Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miasta Marki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Grunwaldzka" w Markach.
Uchwała - plik PDF
Miejsce ogłoszenia
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Data ogłoszenia: 129 stycznia 2019
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
</p="">

Załączniki

Powiadom znajomego