W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Marki oraz jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania.

Uchwały Rady Miasta Marki - 2016 rok

Uchwały Rady Miasta Marki - 2016 rok
Uchwała nr XXXIX/290/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej na 2017 rok .
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXIX/289/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2017 rok .
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXIX/288/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska na 2017 rok .
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXIX/287/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok .
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXIX/286/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr X/63/2015 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu Interdyscyplinarnego w Markach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXIX/285/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXXIX/285/2016
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2016.12.28
- tytuł aktu: w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 6643
- Data ogłoszenia: 9 sierpnia 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała nr XXXIX/284/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 - 2026.
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXIX/283/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wydatków budżetu Gminy Miasto Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXIX/282/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Marki do realizacji projektu pn. ,,Rodzina Relacja Reintegracja. Innowacyjny model usług społecznych''.
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXVIII/267/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zaproszenia w ramach repatriacji do Gminy Miasto Marki rodziny polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu.
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXVIII/281/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2017 rok.
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 -2028.
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXVIII/279/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXXVIII/279/2016
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2016-12-21
- tytuł aktu: ww sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 5229
- Data ogłoszenia: 7 czerwca 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-DziennikUchwała nr XXXVIII/278/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 - 2025.
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXVIII/277/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Marki do realizacji projektu partnerskiego pn. ,,Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki , Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF'' .
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXVIII/276/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Marki do realizacji projektu partnerskiego pn. ,,Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF'' .
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXVIII/275/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Marki do realizacji projektu partnerskiego pn. ,,Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I'' .
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXVIII/274/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Marki do realizacji projektu pn. ,,Budowa parkingów '' Parkuj i Jedź" przy ulicach Dużej i Sportowej na terenie Gminy Miasto Marki.
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXVIII/273/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany nazwy ,,Zespołu Placówek Oświatowych '' w Markach na ,,Centrum Usług Wspólnych '' w Markach i nadaniu statutu .
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXVIII/272/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji, podstawy obliczenia dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i nie publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Miasto Marki przez inne niż Gmina Miasto Marki osoby prawne i osoby fizyczne .
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXVIII/271/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości .
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXVIII/270/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Marki na lata 2016 - 2021.
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXVIII/269/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Mieszkaniowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 - 2025.
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXVIII/268/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2016 - 2025.
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXVII/266/2016 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXVII/265/2016 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXVII/264/2016 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w podziale Gminy Miasta Marki na stałe obwody głosowania, ustalanie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXVII/263/2016 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki.
Uchwała - plik PDF
Stwierdzenie nieważności uchwały Sygn. akt IV SA/Wa 1650/20
Uchwała nr XXXVII/262/2016 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Mieście Marki na 2017 rok. .
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXVII/261/2016 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok. .
Uchwała - plik PDF

b>Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXXVII/261/2016
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2016-11-30
- tytuł aktu: w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok.

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 4585
- Data ogłoszenia: 12 maja 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała nr XXXVII/260/2016 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016-2026 .
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXVI/259/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Marki .
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXVI/258/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2016 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXVI/257/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezbędnych nieruchomości gruntowych.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXVI/256/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezbędnych nieruchomości gruntowych.
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXVI/255/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2016 roku w sprawie nadania nazwy drodze publicznej stanowiącej własności Gminy Miasto Marki.
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXVI/254/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Marki w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXVI/253/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2016 roku o uchyleniu uchwały nr LIX/467/2014 Rady Miasta Marki z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie dopłat do biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Marek do Warszawy i z Warszawy do Marek oraz na terenie Marek dla osób zamieszkałych na terenie miasta Marki, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Wołominie oraz dla dzieci tych osób.
Uchwała - plik PDF
Uchwała nr XXXVI/252/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:
- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXXVI/252/2016
- organ wydający Rada Miasta Marki
- data aktu: 2016-10-26
- tytuł aktu:
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok

Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
- Rocznik: 2017
- Pozycja: 2263
- Data ogłoszenia: 9 marca 2017
- jednolity identyfikator aktu
E-Dziennik
Uchwała nr XXXVI/251/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016-2026.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXV/250/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2016 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXV/249/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2016 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXV/248/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2016 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXV/247/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2016 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXV/246/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacyjnej i ustanowienia jego regulaminu.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXV/245/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXV/244/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 - 2026.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXIV/243/2016 Rady Miasta Marki z dnia 13 września 2016 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Miasto Marki instrumentem płatniczym.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXIV/242/2016 Rady Miasta Marki z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXIV/241/2016 Rady Miasta Marki z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016-2026.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXIV/240/2016 Rady Miasta Marki z dnia 13 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi wołomińskiemu.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXIII/239/2016 Rady Miasta Marki z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Marki do realizacji projektu partnerskiego pn. ,,Elektronizacja usług administracyjnych 5 JST z województwa mazowieckiego''
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXIII/238/2016 Rady Miasta Marki z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXIII/237/2016 Rady Miasta Marki z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobów gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXIII/236/2016 Rady Miasta Marki z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXIII/235/2016 Rady Miasta Marki z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXIII/234/2016 Rady Miasta Marki z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 - 2026.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXII/233/2016 Rady Miasta Marki z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXII/232/2016 Rady Miasta Marki z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miasto Marki na lata 2016-2026.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXII/231/2016 Rady Miasta Marki z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego budowy ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej ulica Kościuszki i sosnowa w Markach.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXI/230/2016 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Marki.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXI/229/2016 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXI/228/2016 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/187/2016 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2016 w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2016 roku.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXI/227/2016 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXI/226/2016 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016-2021.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXI/225/2016 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Miasta Marki na lata 2016-2021.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXI/224/2016 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Marki na lata 2016-2020 .
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXXI/223/2016 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę nr XV/103/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze gminy miasta Marki stanowiący element Strategii ZIT.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXX/222/2016 Rady Miasta Marki z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Marki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXX/221/2016 Rady Miasta Marki z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXIX/220/2016 Rady Miasta Marki z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Marki na lata 2016-2021.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXIX/219/2016 Rady Miasta Marki z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVIII/218/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie zakupu przezroczystych urn wyborczych.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVIII/217/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVIII/216/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVIII/215/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2016 roku zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki ,,Pustelnik Wschodni".
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVIII/214/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla terenów położonych w rejonie ulic: al. Marsz J. Piłsudskiego, Grunwaldzkiej, Kraszewskiego, Spacerowej, Okólnej i Słonecznej w Markach.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVIII/213/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ,,Cmentarz Bandurskiego" w Markach .
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVIII/212/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ,,Szkolna" dla obrębu 5-10 w Markach.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVIII/211/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na likwidacje zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVIII/210/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVIII/209/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji miesięcznej udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Markach.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVIII/208/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2016 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVIII/207/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 - 2026.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVIII/206/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie nadania honorowego tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Marki''.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVII/205/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVII/204/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVII/203/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVII/202/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LV/436/2014 Rady Miasta Marki z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały XXXVI/278/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVII/201/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia przez Miasto Marki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracji Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVII/200/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie współdziałania Gminy Miasto Marki z gminami powiatu wołomińskiego przy wspólnej realizacji przedsięwzięć Ziemi Wołomińskiej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVII/199/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Marki do współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa w celu wypracowania funkcjonalnego rozwiązania komunikacyjnego obejmującego Gminę Miasto Marki I strefą biletową.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVII/198/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących podejmowania wspólnych działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, w szczególności w zakresie rozwiązywania problemów edukacyjnych, ekonomicznych, społecznych, infrastrukturalnych i środowiskowych.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVII/197/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu realizowania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Marki dotyczących Mareckiego Budżetu Obywatelskiego .
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVII/196/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Marki na lata 2016 - 2025 .
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVII/195/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVII/194/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok .
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVII/193/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016-2026 .
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVII/192/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Wodociągu Mareckiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Markach na lata 2016-2020 .
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVII/191/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Marki w okresie od 1 czerwca 2016 roku do 31 maja 2017 roku.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVI/190/2016 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVI/189/2016 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2016 w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVI/188/2016 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2016 w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXVI/187/2016 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2016 w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Marki w 2016 roku.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXV/186/2016 Rady Miasta Marki z dnia 16 marca 2016 w sprawie uchwalenia Statusu Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr XXV/185/2016 Rady Miasta Marki z dnia 16 marca 2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasta Marki na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr XXV/184/2016 Rady Miasta Marki z dnia 16 marca 2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Marki na lata 2016-2026
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr XXIV/183/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 lutego 2016 w sprawie najmu powierzchni reklamowej stanowiącej mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXIV/182/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 lutego 2016 w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXIV/181/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 lutego 2016 w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXIV/180/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 lutego 2016 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXIV/179/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 lutego 2016 w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXIV/178/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 lutego 2016 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Markach.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXIV/177/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 lutego 2016 w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego w Markach ze struktury organizacyjnej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach oraz zmiany aktu założycielskiego zespołu szkół.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXIV/176/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 lutego 2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasto Marki działającej pod firmą Mareckie Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Markach.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXIV/175/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 lutego 2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXIII/174/2016 Rady Miasta Marki z dnia 27 stycznia 2016 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Marki publicznych przedszkoli i ooddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXIII/173/2016 Rady Miasta Marki z dnia 27 stycznia 2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Markach.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXIII/172/2016 Rady Miasta Marki z dnia 27 stycznia 2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Marki na rok 2016.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXIII/171/2016 Rady Miasta Marki z dnia 27 stycznia 2016 w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXIII/170/2016 Rady Miasta Marki z dnia 27 stycznia 2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXIII/169/2016 Rady Miasta Marki z dnia 27 stycznia 2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 - 2026.
Uchwała - plik PDF

Załączniki

px_u_183_16.pdf pdf, 288.35KB
px_u_182_16.pdf pdf, 269.42KB
px_u_181_16.pdf pdf, 289.17KB
px_u_180_16.pdf pdf, 261.51KB
px_u_179_16.pdf pdf, 27.64MB
px_u_178_16.pdf pdf, 343.04KB
px_u_177_16.pdf pdf, 614.56KB
px_u_176_16.pdf pdf, 355.14KB
px_u_174_16.pdf pdf, 554.33KB
px_u_173_16.pdf pdf, 621.75KB

Powiadom znajomego