W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

tel. (+48 22) 781 10 03

fax: (+48 22) 781 13 78

e-mail: urzad.miasta@marki.pl

www: marki.pl

NIP: 125-00-18-556, REGON: 000526009
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP
/53j0jr6ujo/skrytka
/53j0jr6ujo/SkrytkaESP

Spotkania Mieszkańców z Burmistrzem Miasta Marki Jackiem Orychem oraz z jego Zastępcami odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania. W celu umówienia spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Burmistrza tel. 22 781 10 03.

W sprawie skarg i wniosków Burmistrz Miasta Marki oraz jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 16.30 w Urzędzie Miasta Marki po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu takiego spotkania.

Uchwały Rady Miasta - 2015 rok

Uchwały Rady Miasta - 2015 rok
Uchwała nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 - 2026.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXII/166/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXII/165/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXII/164/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXII/163/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXII/162/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie najmu powierzchni reklamowej stanowiącej mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXII/161/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXII/160/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXII/159/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXII/158/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Pamięci Rozstrzelanych Mieszkańców Zieleńca.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXII/157/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Markach.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXII/156/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie założenia Przedszkola Miejskiego nr 5 w Markach, nadania pierwszego statutu, włączenia placówki do zespołu szkół oraz zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXII/155/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXII/154/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie wydatków budżetu Gminy Miasto Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XXI/153/2015 Rady Miasta Marki z dnia 9 grudnia 2015 w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XX/152/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2015 w sprawie najmu pomieszczenia gospodarczego stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XX/151/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2015 w sprawie użyczenia lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XX/150/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2015 w sprawie ustalenia Regulaminu działania i trybu powoływania Mareckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XX/149/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2015 w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Marki w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XX/148/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2015 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XX/147/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, podstawy obliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonych dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Marki przez inne niż Miasto Marki osoby prawne i osoby fizyczne.
Uchwała - plik PDF, Załącznik - plik PDF

Uchwała nr XX/146/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2015 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Marki do projektu pn. "System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-20120 oraz upoważnienia Powiatu Wołomińskiego do złożenia wniosku aplikacyjnego.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XX/145/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 roku.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XIX/144/2015 Rady Miasta Marki z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XIX/143/2015 Rady Miasta Marki z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XIX/142/2015 Rady Miasta Marki z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XIX/141/2015 Rady Miasta Marki z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XIX/140/2015 Rady Miasta Marki z dnia 18 listopada 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XIX/139/2015 Rady Miasta Marki z dnia 18 listopada 2015 w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 roku.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XIX/138/2015 Rady Miasta Marki z dnia 18 listopada 2015 w sprawie zmiany uchwały nr VI/8/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015-2023.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XVIII/137/2015 Rady Miasta Marki z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Szkolna" dla obrębu 5-10 w Markach.
Uchwała - plik PDF,
Załącznik nr 1 - plik ZIP (52 MB)
Załącznik nr 2 - plik PDF
Załącznik nr 3 - plik PDF

Uchwała nr XVII/136/2015 Rady Miasta Marki z dnia 10 listopada 2015 roku dotycząca przyjęcia stanowiska Rady Miasta Marki w sprawie ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych na odcinku drogi krajowej nr 8 na terenie Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XVI/135/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XVI/134/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wołominie.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XVI/133/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XVI/132/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2015 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XVI/131/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XVI/130/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XVI/129/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XVI/128/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XVI/127/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XVI/126/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XVI/125/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XVI/124/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XVI/123/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XVI/122/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XVI/121/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z m. st. Warszawa w zakresie powierzenia zadaniu publicznego prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XVI/120/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XVI/119/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/8/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015-2032.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XV/118/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 września 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XV/117/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 września 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XV/116/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 września 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XV/115/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 września 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XV/114/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 września 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XV/113/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 września 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XV/112/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XV/111/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XV/110/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XV/109/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XV/108/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XV/107/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XV/106/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XV/105/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na rok 2015 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/8/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015 - 2032.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XV/103/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze gminy miasta Marki stanowiący element Strategii ZIT.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XIV/102/2015 Rady Miasta Marki z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XIV/101/2015 Rady Miasta Marki z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XIV/100/2015 Rady Miasta Marki z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XIV/99/2015 Rady Miasta Marki z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XIV/98/2015 Rady Miasta Marki z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XIV/97/2015 Rady Miasta Marki z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XIV/96/2015 Rady Miasta Marki z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/307/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie podziału miasta Marki na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XIV/96/2015 Rady Miasta Marki z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XIV/94/2015 Rady Miasta Marki z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/8/2105 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015 - 2032.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Miasta Marki z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Miasto Marki zadania przygotowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XIII/92/2015 Rady Miasta Marki z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Miasta Marki z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr XIII/90/2015 Rady Miasta Marki z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr XIII/89/2015 Rady Miasta Marki z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na rok 2015
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Miasta Marki z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/8/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015-20132
Uchwała - plik PDF


Uchwała nr XII/87/2015 Rady Miasta Marki z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XII/86/2015 Rady Miasta Marki z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Marki.
Uchwała - plik PDF Załącznik - plik PDF

Uchwała nr XII/85/2015 Rady Miasta Marki z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XII/84/2015 Rady Miasta Marki z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XII/83/2015 Rady Miasta Marki z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XII/82/2015 Rady Miasta Marki z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Marki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XII/81/2015 Rady Miasta Marki z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Marki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XII/80/2015 Rady Miasta Marki z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XI/79/2015 Rady Miasta Marki z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia przez Miasto Marki zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Marki.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XI/78/2015 Rady Miasta Marki z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały numer VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 styczni 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na rok 2015.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr XI/77/2015 Rady Miasta Marki z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/8/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015-20132.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr X/76/2015 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr X/75/2015 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr X/74/2015 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr X/73/2015 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr X/72/2015 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr X/71/2015 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr X/70/2015 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Gminy do wystawienia polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady Gminy.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr X/69/2015 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr X/68/2015 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr X/67/2015 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr X/66/2015 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie podjęcia działalności w przedmiocie usług telekomunikacyjnych.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr X/65/2015 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Marki publicznych przedszkoli.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr X/64/2015 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie powierzenia m. st. Warszawa zadania publicznego prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr X/63/2015 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mieście Marki oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr X/62/2015 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr X/61/2015 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Miasta Marki działającej pod firmą: Mareckie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Markach.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr IX/60/2015 Rady Miasta Marki z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr IX/59/2015 Rady Miasta Marki z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr IX/58/2015 Rady Miasta Marki z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr IX/57/2015 Rady Miasta Marki z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr IX/56/2015 Rady Miasta Marki z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr IX/55/2015 Rady Miasta Marki z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr IX/54/2015 Rady Miasta Marki z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr IX/53/2015 Rady Miasta Marki z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr IX/52/2015 Rady Miasta Marki z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr IX/51/2015 Rady Miasta Marki z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr IX/50/2015 Rady Miasta Marki z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr IX/49/2015 Rady Miasta Marki z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miasto Marki w okresie od 1 czerwca 2015 roku do 31 maja 2016 roku.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr IX/48/2015 Rady Miasta Marki z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Wodociągu Mareckiego Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Markach na lata 2015-2019.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr IX/47/2015 Rady Miasta Marki z dnia 8 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gminnej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu realizowania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Marki dotyczącego Mareckiego Budżetu Obywatelskiego.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę nr VII/31/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Marki.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/8/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015-2032.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie gminy Marki w 2015 roku.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/307/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie podziału miasta Marki na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie powołania skarbnika Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VIII/37/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie odwołania skarbnika Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VII/36/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie skorzystania z przysługującego Gminie Miasto Marki prawa pierwokupu.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VII/35/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zgody na złożenie oświadczenia o nieskorzystaniu z przysługującego Gminie Miasto Marki prawa pierwokupu.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VII/34/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zgody na złożenie oświadczenia o nieskorzystaniu z przysługującego Gminie Miasto Marki prawa pierwokupu.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VII/33/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Marki.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VII/32/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr LXII/497/2014 Rady Miasta Marki z dnia 29 października 2014 roku dotyczącej przyjęcia programu współpracy miasta Marki w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VII/31/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Marki.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VII/30/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 lutego 2015 roku dotycząca przyjęcia stanowiska Rady Miasta Marki w sprawie zabezpieczenia antyhałasowego odcinka drogi ekspresowej S8 przebiegającego przez Miasto Marki i Miasto Zielonka.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VI/29/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VI/28/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VI/27/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miasta Marki.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VI/26/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska na 2015 rok.
Uchwała - <plik PDF

Uchwała nr VI/25/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2015 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VI/24/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2015 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VI/23/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VI/22/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zgody na złożenie oświadczenia o nieskorzystaniu z przysługującego Gminie Miasto Marki prawa pierwokupu.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VI/21/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VI/20/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VI/19/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VI/18/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VI/17/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VI/16/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VI/15/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VI/15/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VI/14/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VI/13/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VI/12/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VI/11/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VI/10/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VI/8/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015 - 2032.
Uchwała - plik PDF

Uchwała nr VI/7/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Marki do zawarcia porozumienia w sprawie włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.
Uchwała - plik PDF


Załączniki

px_u_168_15.pdf pdf, 19.85MB
px_u_163_15.pdf pdf, 545.32KB
px_u_162_15.pdf pdf, 290.1KB
px_u_161_15.pdf pdf, 286.75KB
px_u_160_15.pdf pdf, 290.24KB
px_u_159_15.pdf pdf, 290.69KB
px_u_158_15.pdf pdf, 819.29KB
px_u_157_15.pdf pdf, 281.56KB
px_u_156_15.pdf pdf, 11.08MB
px_u_154_15.pdf pdf, 939.84KB
px_u_152_15.pdf pdf, 295.76KB
px_u_151_15.pdf pdf, 288.94KB
px_u_146_15.pdf pdf, 351.16KB
px_u_144_15.pdf pdf, 297.74KB
px_u_143_15.pdf pdf, 10.09MB
px_u_142_15.pdf pdf, 661.94KB
px_u_140_14.pdf pdf, 378.6KB
px_u_138_15.pdf pdf, 10.05MB
px_u_136_17.pdf pdf, 908.19KB
px_13515.pdf pdf, 546.72KB
px_13415.pdf pdf, 523.41KB
px_13315.pdf pdf, 547.33KB
px_13215.pdf pdf, 292.76KB
px_13115.pdf pdf, 300.65KB
px_13015.pdf pdf, 302.59KB
px_12915.pdf pdf, 297.69KB
px_12815.pdf pdf, 277.91KB
px_12715.pdf pdf, 279.6KB
px_12615.pdf pdf, 268.15KB
px_12515.pdf pdf, 265.27KB
px_12415.pdf pdf, 280.07KB
px_12315.pdf pdf, 253.59KB
px_12215.pdf pdf, 424.2KB
px_12115.pdf pdf, 365.49KB
px_12015.pdf pdf, 9.54MB
px_11915.pdf pdf, 7.35MB
px_u_105.pdf pdf, 6.56MB
px_u_104.pdf pdf, 7.5MB
px_u_103.pdf pdf, 32.71MB
px_u_102_15.pdf pdf, 301.04KB
px_u_101_15.pdf pdf, 302.16KB
px_u_100_15.pdf pdf, 288.61KB
px_u_99_15.pdf pdf, 287.84KB
px_u_98_15.pdf pdf, 275.97KB
px_u_97_15.pdf pdf, 277.65KB
px_u_93_15.pdf pdf, 337.73KB
px_u92_15.pdf pdf, 304.14KB
px_u91_15.pdf pdf, 302.98KB
px_u90_15.pdf pdf, 300.83KB
px_u89_15.pdf pdf, 4.02MB
px_u88_15.pdf pdf, 5.22MB
px_u87_15.pdf pdf, 303.42KB
px_u86_15.pdf pdf, 276.25KB
px_u85_15.pdf pdf, 289.76KB
px_u84_15.pdf pdf, 298.21KB
px_u83_15.pdf pdf, 307.14KB
px_u82_15.pdf pdf, 1.19MB
px_u81_15.pdf pdf, 330.44KB
px_u80_15.pdf pdf, 244.31KB
px_u79_15.pdf pdf, 603.78KB
px_u_76_15.pdf pdf, 275.89KB
px_u_75_15.pdf pdf, 655.34KB
px_u_74_15.pdf pdf, 307.97KB
px_u_73_15.pdf pdf, 309.55KB
px_u_72_15.pdf pdf, 308.96KB
px_u_71_15.pdf pdf, 310.5KB
px_u_70_15.pdf pdf, 382.25KB
px_u_69_15.pdf pdf, 586.38KB
px_u_68_15.pdf pdf, 318.69KB
px_u_67_15.pdf pdf, 321.4KB
px_u_66_2015.pdf pdf, 313.73KB
px_u_65_2015.pdf pdf, 352.98KB
px_u_64_15.pdf pdf, 314.65KB
px_u_60_15.pdf pdf, 301.67KB
px_u_59_15.pdf pdf, 307.48KB
px_u_58_15.pdf pdf, 306.73KB
px_u_57_15.pdf pdf, 307.73KB
px_u_56_15.pdf pdf, 305.88KB
px_u_55_15.pdf pdf, 307.91KB
px_u_54_15.pdf pdf, 307.68KB
px_u_53_15.pdf pdf, 274.3KB
px_u_52_15.pdf pdf, 254.63KB
px_u_51_15.pdf pdf, 271.73KB
px_u_50_15.pdf pdf, 272.59KB
px_u_49_15.pdf pdf, 573.87KB
px_u_48_15.pdf pdf, 911.37KB
px_u_61_15.pdf pdf, 371.12KB

Powiadom znajomego